Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

Škola / charakteristika školy

Název školy:Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové
Adresa školy: Ulice: Hradecká 1231
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Ředitel:PaedDr. Pavel Svoboda
Kontakt na školu Telefon: 495 514 814
Email: zvs.hk@tiscali.cz
Fax: 495 518 661
Web: www.specialnihk.cz
IČ:62693514
RED-IZO:600023974
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Mateřská škola

Adresa: Ulice: Markovická 621
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 430 645
IZO:062690574
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 43
Aktuální počet dětí: 24
Dny otevřených dveří (termín/y): 02.04.2019
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: Elektronické otevírání dveří s následnou fyzickou kontrolou
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 6, 23, 27
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Školní řád: Školní řád mateřské školy od 25.5.2018.docx (411,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Mateřská škola pro děti se speciálními potřebami obecně, zaměření na děti s PAS a mentálním postižením
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, zahradní slavnosti, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Klokánkovy školy
Domácí spolupráce: Práce s dětmi je založena na každodenní spolupráci s rodiči, denním sdělování potřebných informací
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: Ano - škola zřízená dle §16/9 Školského zákona
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky

Základní škola

Adresa: Ulice: Hradecká 1231
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 514 814
Fax: 495 518 661
IZO:102078327
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 296
Aktuální počet žáků: 184
Dny otevřených dveří (termín/y): individuálně dle dohody
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 10.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 13.2.2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 2, 9, 24
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 60
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, Významný divadelní soubor "Slunovrat", oceněný v roce 2011 titulem Hradecká můza
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, hudební výchova, fyzika, praktické vyučování, chemie, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Specifické formy podpory žákům: Jsme speciální školou, kde žáci plní povinnou školní docházku ve vzdělávacím programech: Základní školy praktické, základní školy speciální a základní školy (pro děti s poruchou autistického spektra)
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní, technické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, turistické, literárně-dramatické, zdravotnické, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna, herna
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli

Střední škola

Adresa: Ulice: Hradecká 1231
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 514 814
Fax: 495 518 661
IZO:110013387
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 26
Aktuální počet žáků: 19
Dny otevřených dveří (termín/y): Kdykoli po individuální dohodě
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,2, 9, 24
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 600
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, praktické vyučování, ICT, hudební výchova, cizí jazyky, výtvarná výchova, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), mimo areál školy, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání
Specifické formy podpory žákům: Praktická škola nabízí menší pčet žáků ve třídách a pomoc asistenta pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: ICT, sportovní, turistické, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, veřejná knihovna, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli

Školní družina

Adresa: Ulice: Hradecká 1231
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 514 814
Fax: 495 514 814
IZO:110013395

Speciálně pedagogické centrum

Adresa: Ulice: Hradecká 1231
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 514 814
Fax: 495 514 814
IZO:108007693

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Markovická 621
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 430 645
IZO:110100077
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 35
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne