Logo školy

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové
Adresa školy: Ulice: Hradecká 1231
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Ředitel:PaedDr. Pavel Svoboda
Kontakt na školu Telefon: 495 514 814
Email: zvs.hk@tiscali.cz
Web: www.specialnihk.cz
IČ:62693514
RED-IZO:600023974
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Markovická 621
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 430 645
IZO:062690574
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 43
Aktuální počet dětí: 42
Dny otevřených dveří (termín/y): 20. - 21.4.2023
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: Elektronické otevírání dveří s následnou fyzickou kontrolou
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 6, 23, 27
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Školní řád: Školní řád mateřské školy od 25.5.2018.docx (411,6 KB)
Hodnocení činnosti školy: Výroční zpráva 2021- 2022 MŠ, SZŠ a PrŠ Hradec Králové.pdf (2258,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Mateřská škola pro děti se speciálními potřebami obecně, zaměření na děti s PAS a mentálním postižením
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, exkurze, besídky/akademie
Domácí spolupráce: Práce s dětmi je založena na každodenní spolupráci s rodiči, denním sdělování potřebných informací
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: Ano - škola zřízená dle §16/9 Školského zákona
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Hradecká 1231
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 514 814
IZO:102078327
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 296
Aktuální počet žáků: 171
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.12.2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, kamerový systém + bzučák + kód pro zaměstnance, osobní vyzvednutí návštěv
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 2, 9, 24
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 60
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: Školní řád Speciální školy od 1.11.2022 .pdf (453,1 KB)
Vnitřní řád školní družiny.pdf (2382,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2021- 2022 MŠ, SZŠ a PrŠ Hradec Králové.pdf (2258,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, Významný divadelní soubor "Slunovrat", oceněný v roce 2011 titulem Hradecká můza a celostátní cenou Mosty. SK Integra Hradec Králové, člen Českého svazu mentálně postižených sportovců, zaměřený na sportovní aktivity sprotovců s mentálním postižením.
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, knihovna, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, fyzika, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, posilovna,
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: EVVO - Kapradí
Domácí spolupráce : Pedagogické praxe
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení, Je nutností individuálně využívat alternativních a augmentativních forem komunikace (VOKS, Makaton, Znak do řeči, Piktogramy)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Přednášky NNO Modrý pomeranč
Specifické formy podpory žákům: Jsme speciální školou, kde žáci plní povinnou školní docházku ve vzdělávacím programech: Základní školy zřízené dle § 16/9 ŠZ s upravenými výstupy, základní školy speciální a základní školy (pro děti s poruchou autistického spektra)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped, školní metodik prevence, Pravidelné služby Speciálně pedagogického centra pro mentálně postižené a autismus. Speciální pedagogové jsou učitelé na škole
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, přírodovědné, literárně-dramatické, technické, zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, SK Integra Hradec Králové - sportovní klub pro děti s mentálním postižením a PAS
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, herna, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Hradecká 1231
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 514 814
IZO:110013387
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 26
Aktuální počet žáků: 25
Dny otevřených dveří (termín/y): Kdykoli po individuální dohodě
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,2, 9, 24
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 600
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: Školní řád Speciální školy od 1.12.2019.pdf (718,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, fyzika, chemie, praktické vyučování, knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, adaptační kurzy, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, exkurze, jarmarky a dílny
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, plavání
Specifické formy podpory žákům: Praktická škola nabízí menší počet žáků ve třídách a pomoc asistenta pedagoga
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog, Pravidelně spolupracujeme se speciálně pedagogickým centrem pro mentálně postižené a autismus.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, literárně-dramatické, chovatelské, turistické
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školmí časopis/newsletter, žákovská knížka (papírová), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Hradecká 1231
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 514 814
IZO:110013395
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: 1. Žáci prvního stupně; 2. Žáci dle zdravotního postižení (od těžších vad); Žáci pracujících rodičů; Do naplnění kapacity i žáci 2. stupně dle závažnosti handicpu
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Další důležité informace: Provozní doba od 6,25 - 16,30, ŠD je vybavena pro práci s dětmi se zdravotním postižením
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,25
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,40 - 16,30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, schůzky, e-mailová komunikace
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Hradecká 1231
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 514 814
IZO:108007693
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: MHD, auto - možnost parkování
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1; 2; 9; 16; 23; 24;
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení (od - do): 6,30 - 15,00
Zaměření poradenské činnosti: služby klientovi, služby jeho rodině, služby jeho škole
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: speciální pedagog, psycholog, sociální pracovník, Speciální pedagog - krajský koordinátor pro autismus
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Markovická 621
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 430 645
IZO:110100077
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 35
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne