Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
Adresa školy: Ulice: Československé armády 376
Obec: Nové Město nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 01
Ředitel:Mgr. Klára Barešová
Kontakt na školu Telefon: 491 474 022
Email: sekretariat@skolynome.cz
Web: www.skolynome.cz
IČ:48623725
RED-IZO:600024211
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Českých bratří 1035
Obec: Nové Město nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 470 153
IZO:150024762
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 70
Aktuální počet žáků: 50
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 22.4.2024
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.6.2024
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, Pedagogický dohled u vstupu
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2021-2026.docx (94,4 KB)
Školní vzdělávací program: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZŠ.doc (43 KB)
Hodnocení žáků s VPCH.doc (99,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP Školní družiny.docx (42 KB)
Školní řád: 2023-19-OS Školní řád 2023- 2024.pdf (1256,1 KB)
2023-19-OS Klasifikační řád ZŠ - Příloha č. 1 aa.pdf (854 KB)
Učební plán pro 20-21.docx (26,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 22-23.pdf (2471,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení ve specifických programech: Otevřená škola
Certifikáty škol:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER)
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, sociálně znevýhodnění žáci, žáci se zdravotním postižením, žáci s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: turistické, rukodělné, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, přírodovědné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Československé armády 376
Obec: Nové Město nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 474 022
IZO:102730148
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1400
Aktuální počet žáků: 578
Dny otevřených dveří (termín/y): 10.11.2023, 11.11.2023, 26.1.2024
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, U ukrajinských žáků ověření znalostí z Čj
Termín přijímacích zkoušek: Maturitní 12.4.2024, 15.4.2024, Náhradní termín 29.4.2024 a 30.4.2024 Přijímací řízení - Učební obory 22.4.2024;
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, jiné, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum, širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 7:00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: motivační, podporující žáky v závislosti na docházce
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2021-2026.docx (94,4 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní řád: 2023-19-OS Klasifikační řád OŠ - příloha č. 2 aa.pdf (883,3 KB)
2023-19 -OS Klasifikační řád SŠ - Příloha č. 3 .pdf (887,2 KB)
2023-19-OS Školní řád 2023- 2024.pdf (1256,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 22-23.pdf (2471,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, praktické vyučování, chemie, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: jiné, posilovna, v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, lyžařský kurz
Zapojení ve specifických programech : Podpora romských žáků středních škol. Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi
Certifikáty škol: Autodesk academia Program
Domácí spolupráce : Školy, pracoviště odborného výcviku, bezpečnostní složky,
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, vodácký kurz, lyžování, turistika, bruslení, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, sociálně znevýhodnění žáci, žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: svářečské kurzy, kurz autoškoly
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, technické, turistické, rukodělné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada, hřiště, herna, studovna/knihovna, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní družina
Adresa: Ulice: Českých bratří 1035
Obec: Nové Město nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 470 153
IZO:110011694
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 35.- Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:30 - 15:30 hodin
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, vnitřní informační systém
Internát
Adresa: Ulice: Českých bratří 1035
Obec: Nové Město nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 474 022
IZO:110013557
Internát
Nejvyšší povolený počet lůžek: 108
Počet ubytovaných dětí a žáků: 76
Umístění vzhledem ke škole: v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): neděle 17 hodin - pátek 8 hodin
Nabídka ubytování pro: žáky střední školy, žáky základní školy speciální
Úplata za ubytování (v Kč): ZŠ 700.- Kč, SŠ 1000.- Kč
Úplata za stravování (v Kč): Žáci 7 - 10 let 114.- Kč/denně, 11 - 14 let 120.- Kč/denně, nad 15 let 126 Kč denně
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností: sportovní, výtvarné, hudební, literárně-dramatické, taneční, společenské hry, turistické, rukodělné, přírodovědné, technické, ICT, jazykové
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, síťové připojení ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách, síťové připojení v pokojích, Wifi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Českých bratří 1035
Obec: Nové Město nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 541 310
IZO:110021274
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 60
Počet ubytovaných žáků a studentů: 30
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): neděle 17 hodina - pátek 8 hodin
Termín pro podání přihlášky : květe 2024
Úplata za ubytování (v Kč): 1000
Úplata za stravování (v Kč): 126. + navíc 2 večeře 20.-
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, výtvarné, ICT, společenské hry, turistické, rukodělné
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična
Přístup k PC a internetu: síťové připojení ve společných prostorách, síťové připojení v pokojích, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Československé armády 428
Obec: Nové Město nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 474 022
IZO:110013565
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 39 - 44
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Husovo nám. 1218
Obec: Nové Město nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 474 022
IZO:181028794
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 39 - 44
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano