Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
Adresa školy: Ulice: Husovo nám. 1218
Obec: Nové Město nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 01
Ředitel:PaedDr. Olga Talášková
Kontakt na školu Telefon: 491 474 022
Email: sekretariat@skolynome.cz
Fax: 491 474 022
Web: www.skolynome.cz
IČ:48623725
RED-IZO:600024211
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Základní škola

Adresa: Ulice: Českých bratří 1035
Obec: Nové Město nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 470 153
Fax: 491 470 153
IZO:150024762
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 70
Aktuální počet žáků: 53
Dny otevřených dveří (termín/y): 23. a 24. 11. 1018, 8. 2. 2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 26.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 28.6.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy.docx (18,9 KB)
Školní vzdělávací program: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZŠ.doc (43 KB)
Hodnocení žáků s VPCH.doc (99,3 KB)
UČEBNÍ PLÁN I.st.VPCH.docx (18,4 KB)
Příloha č 1.docx (16,6 KB)
Učební plán II.st.LMP.docx (18,8 KB)
UČEBNÍ PLÁN I.st.LMP.docx (17,7 KB)
Učební plán II.st.VPCH.docx (19,1 KB)
Dodatek k ŠVP 2013-2014.docx (18,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP Školní družiny.docx (42 KB)
Školní řád: 2018 Školní řád.doc (330,8 KB)
Poslední výroční zpráva: 2018 Výroční zpráva.doc (1511,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, výlety, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Otevřená škola
Mezinárodní spolupráce: Partnerská škola v Polsku
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, sociálně znevýhodnění žáci, žási se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: školní psycholog, logoped, školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, přírodovědné, společenské hry, turistické, literárně-dramatické, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, sport, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne

Střední škola

Adresa: Ulice: Husovo nám. 1218
Obec: Nové Město nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 474 022
Fax: 491 474 022
IZO:102730148
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky), střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 800
Aktuální počet žáků: 450
Dny otevřených dveří (termín/y): 23. a 24. 11. 2018, 8. 2. 2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná, pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. a 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, jiné, videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Stipendium: motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy.docx (18,9 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní řád: 2018 Školní řád.doc (330,8 KB)
Poslední výroční zpráva: 2018 Výroční zpráva.doc (1511,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, praktické vyučování, ICT, knihovna, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, exkurze, lyžařský kurz, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, plesy, besídky/akademie
Domácí spolupráce : Školy, pracoviště odborného výcviku, bezpečnostní složky,
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, plavání, bruslení, cyklistický kurz, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Specifické formy podpory žákům: Slkabší žáci, sociálně znevýhodnění žáci, žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, společenské hry, turistické, sportovní, technické, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, studovna/knihovna, herna
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školmí časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence

Školní družina

Adresa: Ulice: Českých bratří 1035
Obec: Nové Město nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 470 153
Fax: 491 470 153
IZO:110011694

Internát

Adresa: Ulice: Husovo nám. 1218
Obec: Nové Město nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 474 022
Fax: 491 474 252
IZO:110013557

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Českých bratří 1035
Obec: Nové Město nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 541 310
Fax: 491 541 314
IZO:110021274

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Komenského 59
Obec: Nové Město nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 474 022
Fax: 491 474 252
IZO:110013565
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 26 - 29
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Husovo nám. 1218
Obec: Nové Město nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 474 022
Fax: 491 474 022
IZO:181028794
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 26 - 29
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano