Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485

Škola / charakteristika školy

Název školy:Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
Adresa školy: Ulice: Kolowratská 485
Obec: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 516 01
Ředitel:Mgr. Monika Čapková
Kontakt na školu Telefon: 494 534 203
Email: kolowratska@seznam.cz
Fax: 494 534 203
Web: www.kolowratska.unas.cz
IČ:70152497
RED-IZO:600024300
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Základní škola

Adresa: Ulice: Kolowratská 485
Obec: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 516 01
Kontakt na školu: Telefon: 494 534 203
Fax: 494 534 203
IZO:110003501
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 145
Aktuální počet žáků: 125
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.11.2018, 10.1. 2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2018
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7,00h.
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00h., 8,05h.
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce školy 2015-2018.pdf (349,4 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP.zip (3856,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Školní vzdělávací program ŠD.docx (520,5 KB)
Školní řád: Školní řád.zip (589 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017 -2018.pdf (1274,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Škola pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a mléko do škol, Obědy pro děti
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: mentální postižení, speciální vzdělávací potřeby
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: Provozní doba školní družiny je.pdf (63,6 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, zdravotnické, sportovní, ICT, taneční, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém
Přípravná třída
Přípravná třída: ne

Střední škola

Adresa: Ulice: Kolowratská 485
Obec: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 516 01
Kontakt na školu: Telefon: 494 534 203
Fax: 494 534 203
IZO:181007304
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 42
Aktuální počet žáků: 22
Dny otevřených dveří (termín/y): 15. 11. 2018, 10. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7,30h.
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00h.
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce školy 2015-2018.pdf (349,4 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP SŠ.zip (1989,3 KB)
Školní řád: Školní řád SŠ.zip (425,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017 -2018.pdf (1274,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: mentální postižení, speciální vzdělávací potřeby
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: taneční, sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém

Školní družina

Adresa: Ulice: Kolowratská 485
Obec: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 516 01
Kontakt na školu: Telefon: 494 534 203
Fax: 494 534 203
IZO:110003403
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: přednostně žáci 1. stupně
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,40 - 15,00
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém