Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
Adresa školy: Ulice: Kolowratská 485
Obec: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 516 01
Ředitel:Mgr. Monika Stančeková
Kontakt na školu Telefon: 494 534 203
Email: kolowratska@seznam.cz
Web: www.kolowratska.unas.cz
IČ:70152497
RED-IZO:600024300
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Kolowratská 485
Obec: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 516 01
Kontakt na školu: Telefon: 494 534 203
Fax: 494 534 203
IZO:110003501
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 145
Aktuální počet žáků: 110
Dny otevřených dveří (termín/y): 12.11.2020 a 14.1.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7,00h.
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00h., 8,05h.
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce školy 2019-2020.docx (298 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP.zip (3856,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Školní vzdělávací program ŠD.docx (520,5 KB)
Školní řád: Dodatek ŠŘ - distanční výuka.docx (16,5 KB)
školní řád ZŠ.pdf (862,1 KB)
Školní řád.zip (589 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020.pdf (13309,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Škola pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a mléko do škol, Obědy pro děti
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: mentální postižení, speciální vzdělávací potřeby
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: Provozní doba školní družiny je.pdf (63,6 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, zdravotnické, ICT, literárně-dramatické, hudební, jazykové, taneční, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Kolowratská 485
Obec: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 516 01
Kontakt na školu: Telefon: 494 534 203
Fax: 494 534 203
IZO:181007304
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 42
Aktuální počet žáků: 14
Dny otevřených dveří (termín/y): 12.11.2020 a 14.1.2021
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7,30h.
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00h.
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce školy 2019-2020.docx (298 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP SŠ.zip (1989,3 KB)
Školní řád: Dodatek ŠŘ - distanční výuka.docx (16,5 KB)
školní řád SŠ.pdf (859,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020.pdf (13309,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: mentální postižení, speciální vzdělávací potřeby
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, sportovní, taneční
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka
Školní družina
Adresa: Ulice: Kolowratská 485
Obec: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 516 01
Kontakt na školu: Telefon: 494 534 203
Fax: 494 534 203
IZO:110003403
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: přednostně žáci 1. stupně
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,30 - 7,45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,40 - 15,00
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, webové stránky, e-mailová komunikace