Zde může být obrázek školy.

Základní škola, Dobruška, Opočenská 115

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola, Dobruška, Opočenská 115
Adresa školy: Ulice: Opočenská 115
Obec: Dobruška
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 518 01
Ředitel:Mgr. Andrea Stojenková
Kontakt na školu Telefon: 494 623 196
Email: zsopocenska@dkanet.cz
Web: http://zvlastniskola.dobruska.cz
IČ:70152501
RED-IZO:600024334
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Opočenská 115
Obec: Dobruška
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 518 01
Kontakt na školu: Telefon: 494 623 196
IZO:110003519
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 55
Aktuální počet žáků: 25
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Začátek první vyučovací hodiny: 7.30
Koncepce školy: KONCEPCE ŠKOLY 20-26.pdf (622,4 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP 2021.pdf (4033,9 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD - 1. 9. 2021.docx (57,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení, motorické čtení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Záci se speciálními vzdělávacími potřebami - speciální metody vzdělávání, využívání alternativních způsobů komunikace, individuální přístup, vizualizace, motivační systémy.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, rukodělné, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Opočenská 115
Obec: Dobruška
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 518 01
Kontakt na školu: Telefon: 494 623 196
IZO:110003527