Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Za Humny 3304
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Ředitel:PaedDr. Petr Petráš
Kontakt na školu Telefon: 518 611 547
Email: zvs.kyjov@ho.orgman.cz
Web: www.skolazahumnykyjov.cz
IČ:70284849
RED-IZO:600025519
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Strážovská 1247
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 611 547
Fax: 518 610 640
IZO:108032451
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 36
Aktuální počet dětí: 9
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: elektronický vrátník
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD Kyjov
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 7:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Pro děti se zdravotním znevýhodněním.Se zaměřením na děti s více vadami, autismem , mentálním postižením.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: V plné míře. Škola pro děti s více vadami, autismem , mentálním postižením.
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Za Humny 3304
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 611 547
Fax: 518 610 640
IZO:102391904
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 184
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: elektronický vrátník
Umístění školy v obci: periferie, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD Kyjov
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:10
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP_od_09.2017.docx (729,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny
Certifikáty škol:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: V plné míře. Škola je zaměřená pro vzdělávání žáků s mentálním postižením, autismem a více vadami.
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Za Humny 3304
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 611 547
Fax: 518 610 640
IZO:110004485
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Odpolední provoz: ano
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, telefonicky, schůzky
Speciálně pedag. centrum
Adresa: Ulice: Husova 574
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 611 547
Fax: 518 610 640
IZO:110004477
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, autobus, vlak, auto - možnost parkování
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD Kyjov
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zaměření poradenské činnosti: služby jeho rodině, služby jeho škole, služby klientovi
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: sociální pracovník, psycholog, speciální pedagog
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Za Humny 3304
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 611 547
Fax: 518 610 640
IZO:171104811
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne