Zde může být obrázek školy.

Odborné učiliště Kelč

Škola / charakteristika školy
Název školy:Odborné učiliště Kelč
Adresa školy: Ulice: č.p. 1
Obec: Kelč
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 43
Ředitel:Mgr. Renata Ryšková
Kontakt na školu Telefon: 571 641 321
Email: renata.ryskova@oukelc.cz
Web: oukelc.cz
IČ:00843318
RED-IZO:600027236
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: č.p. 1
Obec: Kelč
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 43
Kontakt na školu: Telefon: 571 641 321,451
Fax: 571 641 403
IZO:000843318
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 220
Aktuální počet žáků: 90
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:00
Roční školné v Kč: 0
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 19-20.doc (2783,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, výlety, jarmarky a dílny
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), technické, turistické, rukodělné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti
Internát
Adresa: Ulice: č.p. 1
Obec: Kelč
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 43
Kontakt na školu: Telefon: 571 641 321
Fax: 571 641 403
IZO:110022904
Školní jídelna
Adresa: Ulice: č.p. 1
Obec: Kelč
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 43
Kontakt na školu: Telefon: 571 641 321
Fax: 571 641 403
IZO:103044221