Zde může být obrázek školy.

Výchovný ústav a střední škola, Terešov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Výchovný ústav a střední škola, Terešov
Adresa školy: Ulice: Terešov 1
Obec: Zbiroh
Kraj: Plzeňský
PSČ: 338 08
Ředitel:Mgr. Petr Butula
Kontakt na školu Telefon: 371 796 570,575
Email: teresov.vum@seznam.cz
Web: http://vuteresov.cz
IČ:48380253
RED-IZO:600028747
Zřizovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Typ zřizovatele:Státní správa (MŠMT)
Střední škola
Adresa: Ulice: Terešov 1
Obec: Zbiroh
Kraj: Plzeňský
PSČ: 338 08
Kontakt na školu: Telefon: 371 796 570
Fax: 371 796 575
IZO:110034791
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 32
Aktuální počet žáků: 27
Dny otevřených dveří (termín/y): po domluvě kdykoliv
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy
Certifikáty škol:
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, vodácký kurz, lyžování
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní psycholog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Svářečský kurz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: přírodovědné, rukodělné, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, herna, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Výchovný ústav
Adresa: Ulice: Terešov 1
Obec: Zbiroh
Kraj: Plzeňský
PSČ: 338 08
Kontakt na školu: Telefon: 371 796 570
Fax: 371 796 575
IZO:000225703
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 32
Aktuální počet dětí: 27
Zaměření ústavu: chlapci
Počet výchovných skupin: 4
Péče o sourozenecké skupiny: ano
Péče o nezaopatřené osoby po ukončení ústavní výchovy připravující se na povolání: ano
Možnost pracovních příležitostí: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Terešov 1
Obec: Zbiroh
Kraj: Plzeňský
PSČ: 338 08
Kontakt na školu: Telefon: 371 796 570
Fax: 371 796 575
IZO:102576653