Zde může být obrázek školy.

Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Střílky, Zámecká 107

Škola / charakteristika školy
Název školy:Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Střílky, Zámecká 107
Adresa školy: Ulice: Zámecká 107
Obec: Střílky
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 04
Ředitel:Mgr. Ladislav Huťka
Kontakt na školu Telefon: 573 375 015
Email: hutka@vustrilky.cz
Web: www.vustrilky.cz
IČ:47935740
RED-IZO:600030695
Zřizovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Typ zřizovatele:Státní správa (MŠMT)
Základní škola
Adresa: Ulice: Zámecká 107
Obec: Střílky
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 04
Kontakt na školu: Telefon: 573 375 015
Fax: 573 375 116
IZO:181019621
Základní informace
Velikost školy: jen 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 10
Aktuální počet žáků: 0
Dny otevřených dveří (termín/y): dle domluvy
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: hlavní silnice
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Koncepce školy: vize školy - 1.9.2018.docx (22,6 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ Střílky.doc (1261,1 KB)
Školní řád: rad skoly od 1.9.2018.docx (44,6 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_2017-18_vu.pdf (573,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, sportovní dny
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Metody čtení:
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup k žákům s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou
Přítomnost specialistů: školní psycholog, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Zámecká 107
Obec: Střílky
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 04
Kontakt na školu: Telefon: 573 375 015
Fax: 573 375 116
IZO:110022866
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 48
Aktuální počet žáků: 42
Dny otevřených dveří (termín/y): dle domluvy
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: hlavní cesty
Začátek první vyučovací hodiny: 7,00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: škola zřízena při zařízení pro výkon ÚV nebo OCHV
Koncepce školy: vize školy - 1.9.2018.docx (22,6 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Stavební práce.pdf (635,4 KB)
ŠVP Práce ve stravování.pdf (586,9 KB)
ŠVP Lesnické práce.pdf (526,7 KB)
Školní řád: rad skoly od 1.9.2018.docx (44,6 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_2017-18_vu.pdf (573,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, sportovní dny
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup, žáci s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Výchovný ústav
Adresa: Ulice: Zámecká 107
Obec: Střílky
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 04
Kontakt na školu: Telefon: 573 375 015
Fax: 573 375 116
IZO:103031537
Středisko výchovné péče
Adresa: Ulice: Zelené Náměstí 1292
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 01
Kontakt na školu: Telefon: 572 564 521
IZO:110500814
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Zámecká 107
Obec: Střílky
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 04
Kontakt na školu: Telefon: 573 375 015
Fax: 573 375 116
IZO:103207619
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Zelené náměstí 1292
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 01
Kontakt na školu:
IZO:181079321