Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800
Adresa školy: Ulice: Vlkova 31
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Ředitel:Mgr. Marie Suchá
Kontakt na školu Telefon: 222 716 600
Email: zsvlkova@volny.cz
Web: www.skolaseiferta.cz
IČ:63831431
RED-IZO:600036219
Zřizovatel:Městská část Praha 3
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Přibyslavská 1
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 712 764
Fax: 222 712 764
IZO:107500574
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 120
Aktuální počet dětí: 89
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoli po tel. dohodě
Kritéria příjímacího řízení: S_04102018_1951100_u55.docx (30,4 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvaj číslo 5, 9, 26 zastávka Husinecká
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 7:00 - 17:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 900
Školní vzdělávací program: S_19032018_1613350_u2.docx (154,5 KB)
Školní řád: S_04102018_1939180_u55.docx (37,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Prožitkové učení s důrazem na individualitu dítěte. Možnost všestranného rozvoje s ohledem na jejich specifické vlastnosti.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, divadelní představení, koncerty, oslavy, masopustní rej masek, MDD, dílny pro předškoláky, akce pro rodiče a děti, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Zdravá školní jídelna
Domácí spolupráce: Nadace naše dítě, MP MČ PRAHA 3,
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, hudebně pohybový kroužek
Specifické formy podpory dětem: individuální přístup, děti se SP mají tytéž potřeby jako ostatní děti, avšak je pro ně specifický způsob prožívání a uspokojování
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Vlkova 31
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 716 600
Fax: 222 721 550
IZO:102073414
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 510
Aktuální počet žáků: 186
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoliv po telefonické dohodě
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 26, 5, 9 tramvaj
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: S_17012017_0728320_u4.pdf (5143,5 KB)
Školní řád: S_25052018_1229000_u4.rtf (533,5 KB)
Poslední výroční zpráva: S_01112018_1258110_u4.pdf (1080,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, cizí jazyky, praktické vyučování, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Zdravá školní jídelna, Ovoce do škol, Šablony I. a II.
Domácí spolupráce : Policie ČR, praxe studentů
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, lyžování, bruslení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, sociálně znevýhodnění žáci, žáci se zdravotním postižením, žáci s PO
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, logoped, školní psycholog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: ICT, zdravotnické, virtuální realita, hudební, literárně-dramatické, technické, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, společenské hry, turistické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní časopis/newsletter, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8.00
Konec výuky: 11.40
Školní družina
Adresa: Ulice: Vlkova 31
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 716 600
Fax: 222 721 550
IZO:112200133
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Vlkova 31
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 716 600
Fax: 222 721 550
IZO:102413746
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 26 - 29
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne