Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800

Škola / charakteristika školy

Název školy:Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800
Adresa školy: Ulice: Vlkova 31
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Ředitel:Mgr. Marie Suchá
Kontakt na školu Telefon: 222 716 600
Email: zsvlkova@volny.cz
Fax: 222 721 550
Web: www.skolaseiferta.cz
IČ:63831431
RED-IZO:600036219
Zřizovatel:Městská část Praha 3
Typ zřizovatele:Obec

Mateřská škola

Adresa: Ulice: Přibyslavská 1
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 712 764
Fax: 222 712 764
IZO:107500574
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 120
Aktuální počet dětí: 89
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoli po tel. dohodě
Kritéria příjímacího řízení: S_04102018_1951100_u55.docx (30,4 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvaj číslo 5, 9, 26 zastávka Husinecká
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 228
Škola je otevřena od: 7:00 - 17:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 850
Školní vzdělávací program: S_19032018_1613350_u2.docx (154,5 KB)
Školní řád: S_04102018_1939180_u55.docx (37,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Prožitkové učení s důrazem na individualitu dítěte. Možnost všestranného rozvoje s ohledem na jejich specifické vlastnosti.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, divadelní představení, koncerty, oslavy, masopustní rej masek, MDD, dílny pro předškoláky, akce pro rodiče a děti, jarmarky a dílny, výlety, exkurze, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Zdravá školní jídelna
Domácí spolupráce: Nadace naše dítě, MP MČ PRAHA 3,
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, hudebně pohybový kroužek
Specifické formy podpory dětem: individuální přístup, děti se SP mají tytéž potřeby jako ostatní děti, avšak je pro ně specifický způsob prožívání a uspokojování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli

Základní škola

Adresa: Ulice: Vlkova 31
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 716 600
Fax: 222 721 550
IZO:102073414
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 510
Aktuální počet žáků: 186
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoliv po telefonické dohodě
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 26, 5, 9 tramvaj
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: S_17012017_0728320_u4.pdf (5143,5 KB)
Školní řád: S_25052018_1229000_u4.rtf (533,5 KB)
Poslední výroční zpráva: S_01112018_1258110_u4.pdf (1080,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, dějepis, ICT, cizí jazyky, fyzika, praktické vyučování, výtvarná výchova, biologie, zeměpis, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Zdravá školní jídelna, Ovoce do škol, Šablony I
Domácí spolupráce : Policie ČR, praxe studentů
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, lyžování
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, sociálně znevýhodnění žáci, žáci se zdravotním postižením, žáci s PO
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, logoped, asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: technické, sportovní, literárně-dramatické, zdravotnické, virtuální realita, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí, ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter
Přípravná třída
Přípravná třída: ne

Školní družina

Adresa: Ulice: Vlkova 31
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 716 600
Fax: 222 721 550
IZO:112200133

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Vlkova 31
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 716 600
Fax: 222 721 550
IZO:102413746
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 26 - 29
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne