Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 3/930

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 3/930
Adresa školy: Ulice: náměstí Svobody 3
Obec: Praha 6 - Bubeneč
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Ředitel:Mgr. Ota Bažant
Kontakt na školu Telefon: 224 311 370
Email: info@zsemydestinnove.cz
Web: http://www.zsemydestinnove.cz
IČ:48133892
RED-IZO:600039111
Zřizovatel:Městská část Praha 6
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: náměstí Svobody 3
Obec: Praha 6 - Bubeneč
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Kontakt na školu:
IZO:181064057
Základní škola
Adresa: Ulice: náměstí Svobody 3
Obec: Praha 6 - Bubeneč
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 311 370
Fax: 233 342 075
IZO:048133892
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 1000
Aktuální počet žáků: 900
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro A - Dejvická
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: ŠD 6.30/ ostatní 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: VIZE ZŠ EMY DESTINNOVÉ.doc (41 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP.doc (679,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP - ŠD.doc (90,1 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD.doc (212 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2013 2014 2 verze.doc (537,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, výtvarné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, hudební výchova, zeměpis, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Domácí spolupráce : ZOO Praha/ British Council
Mezinárodní spolupráce: COLÉGIO ESTUDIO MADRID/ GROUPE SCOLAIRE SAINT-VINCENT DE PAUL PAŘÍŽ
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, španělský, francouzský, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, bruslení
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: integrace žáků s poruchami učení, autismem - pouze žáků ze spádové oblasti /péče o nadané žáky
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, sportovní, taneční, jazykové, turistické, technické, ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická)
Školní družina
Adresa: Ulice: Českomalínská 35
Obec: Praha 6 - Bubeneč
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 311 370
Fax: 233 342 075
IZO:112500277
Školní jídelna
Adresa: Ulice: náměstí Svobody 3
Obec: Praha 6 - Bubeneč
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 311 370
Fax: 233 342 075
IZO:102449856
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Českomalínská 35
Obec: Praha 6 - Bubeneč
Kraj: Praha
PSČ: 1600
Kontakt na školu:
IZO:181064073