Logo školy

Mateřská škola, Praha 10, Parmská 389

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola, Praha 10, Parmská 389
Adresa školy: Ulice: Parmská 389
Obec: Praha 10-Horní Měcholupy
Kraj: Praha
PSČ: 109 00
Ředitel:Bc. Eva Svobodová
Kontakt na školu Telefon: 274 865 853
Email: ms_parmska389@seznam.cz
Web: www.kytickova-materinka.cz
IČ:63831520
RED-IZO:600040950
Zřizovatel:Městská část Praha 15
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Parmská 389
Obec: Praha 10-Horní Měcholupy
Kraj: Praha
PSČ: 109 00
Kontakt na školu: Telefon: 274 865 853
Fax: 274 865 853
IZO:047610174
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Aktuální počet dětí: 275
Kritéria příjímacího řízení:
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Pracoviště Parmská 389 - linka 183 a 175, pracoviště CPV Bolevecká 468 - linka 125, 296, 240
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6.30 - 17.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 600
Školní vzdělávací program: ŠVP 2019.doc (4751,4 KB)
Školní řád: školní+řád 2019.doc (191 KB)
Hodnocení činnosti školy: Výroční zpráva 2018-2019.doc (156,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Zaměřujeme se především na všestranný harmonický rozvoj dítěte. Výchovně vzdělávací program „ Cesta za poznáním“ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Významně jím prolíná oblast citová, estetická, ekologická, dopravní a poh
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): ekologické vzdělávací programy v Toulcově dvoře návštěvy Planetária, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: Program zdravotně bezpečnostní – Den s kolem Mateřská škola (obě pracoviště) má k dispozici vlastní dopravní hřiště, které je vybaveno dopravními značkami, funkčním semaforem a simulovanou silnicí (jízdní pruhy, křižovatky). V době od září do října a od dubna do června je každé úterý dopoledne dopravní hřiště využíváno jednotlivými třídami (dle rozpisu, který vypracovává jedna z učitelek na celý školní rok), odpoledne umožněn přístup dětem mateřské školy v doprovodu rodičů. Všechny děti jsou tak přirozenou, zdravou a nenásilnou formou seznamovány se základními dopravními značkami, učí se řešit jednoduché dopravní situace v praxi - jízda v pravém jízdním pruhu, přednosti v jízdě, světelná signalizace a jiné. Rodiče respektují bezpečnostní pravidla daná školou, při jízdě na kole děti používají ochranné helmy. Tento program je dětmi i rodiči velmi oblíben. , plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, třídní schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Parmská 389
Obec: Praha 10-Horní Měcholupy
Kraj: Praha
PSČ: 109 00
Kontakt na školu: Telefon: 274 865 853
Fax: 274 865 853
IZO:102485500