Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Postupice, okres Benešov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Postupice, okres Benešov
Adresa školy: Ulice: Školní 153
Obec: Postupice
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 01
Ředitel:Mgr. Miroslava Ottlová
Kontakt na školu Telefon: 317 796 186
Email: miroslava.ottlova@zspostupice.cz
Web: www.zspostupice.cz
IČ:70892598
RED-IZO:600042103
Zřizovatel:Obec Postupice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Na Výsluní 203
Obec: Postupice
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 01
Kontakt na školu: Telefon: 317 796 235
IZO:150013353
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 60
Aktuální počet dětí: 58
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria 2020.pdf (377 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1 km
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 360
Školní vzdělávací program: SVP_MS319 (1).pdf (236,4 KB)
Školní řád: radMS19.pdf (84,7 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, exkurze, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 153
Obec: Postupice
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 01
Kontakt na školu: Telefon: 317 796 186
IZO:102002525
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 230
Aktuální počet žáků: 125
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: ráno a v poledne přítomnost dospělé osoby, jinak zvonek na kancelář školy
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1 km
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Školní vzdělávací program: SVP_ZS319.pdf (1477 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP_SD219.pdf (76,2 KB)
Školní řád: radZS19.pdf (248,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyr_zprava20.pdf (121,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, dějepis, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Rodiče vítáni
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Posázaví OPS
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, žáci s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, zdravotnické, turistické, hudební, taneční, jazykové, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 153
Obec: Postupice
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 01
Kontakt na školu: Telefon: 317 796 186
IZO:113000189
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 75,-
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,40 - 7,40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,30 - 16,45
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 153
Obec: Postupice
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 01
Kontakt na školu: Telefon: 317 796 186
IZO:102662533
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 19 - 28,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne