Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno
Adresa školy: Ulice:
Obec: Bratronice 76
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 63
Ředitel:Bc. Vendula Holmanová
Kontakt na školu Telefon: 736 540 811
Mobil: 774 462 120
Email: zsms.bratronice@seznam.cz
Web: http://www.zsbratronice.cz
IČ:75034581
RED-IZO:600044106
Zřizovatel:Obec Bratronice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Bratronice 76
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 63
Kontakt na školu: Telefon: 312 659 130
IZO:107511258
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Aktuální počet dětí: 40
Dny otevřených dveří (termín/y): 9.12.2016
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6.45
Měsíční poplatek/školné v Kč: 450
Školní vzdělávací program: svp_ms_15.pdf (128,4 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: asistent pedagoga, školní asistent
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Bratronice 76
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 63
Kontakt na školu: Telefon: 312 659 130
IZO:102086648
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 75
Aktuální počet žáků: 67
Dny otevřených dveří (termín/y): 9.12.2016
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: koncepce_15-18_0.pdf (86,8 KB)
Školní vzdělávací program: svp_16_0.pdf (657,1 KB)
Školní řád: sm-02-skolni_rad_16.pdf (209,5 KB)
Poslední výroční zpráva: vz15_16.pdf (306,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, hudební
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: rukodělné, jazykové, taneční, sportovní, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Bratronice 76
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 63
Kontakt na školu: Telefon: 312 659 130
IZO:113200366
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Bratronice 76
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 63
Kontakt na školu: Telefon: 312 659 130
IZO:102686815