Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Brandýsek
Adresa školy: Ulice: Slánská 36
Obec: Brandýsek
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 41
Ředitel:Mgr. Martina Čermáková
Kontakt na školu Telefon: 312 283 723
Email: reditelna@skolabrandysek.cz
Web: http://www.skolabrandysek.cz
IČ:48703591
RED-IZO:600044343
Zřizovatel:Obec Brandýsek
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: U Mateřské školy 202
Obec: Brandýsek
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 41
Kontakt na školu: Telefon: 312 273 723
IZO:107511231
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 98
Aktuální počet dětí: 85
Kritéria příjímacího řízení: směrnice ms_2021.pdf (184,8 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 620
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6.30
Školní vzdělávací program: 1615199055SVP-MS.pdf (949,9 KB)
Školní řád: 3_Skolni rad MS Brandysek platny od 1.9.2017.docx (48,9 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: 3) Projekt „Adam vzdělávací nástroj inovativně kombinující tradiční pomůcky a tablety“
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Slánská 36
Obec: Brandýsek
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 41
Kontakt na školu: Telefon: 312 273 723
IZO:102102317
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 306
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 620
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: kompletniSvp_2019_dodatky1_2_3.pdf (1262 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Školní vzdělávací program pro školní družinu.pdf (307,4 KB)
Školní řád: 2_školní_řád_zš.docx (41,5 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 19_20.pdf (4089,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, jazykové
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Slánská 36
Obec: Brandýsek
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 41
Kontakt na školu: Telefon: 312 273 723
IZO:113200145
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: dle věku
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 150
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30 až 7.30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.30 až 17.00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Slánská 36
Obec: Brandýsek
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 41
Kontakt na školu: Telefon: 312 273 723
IZO:102686149
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 až 30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: U Mateřské školy
Obec: Brandýsek
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 41
Kontakt na školu: Telefon: 312 283 723
IZO:181007215
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 až 30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne