Zde může být obrázek školy.

Základní škola Zbraslavice, okres Kutná Hora

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Zbraslavice, okres Kutná Hora
Adresa školy: Ulice: Komenského 190
Obec: Zbraslavice
Kraj: Středočeský
PSČ: 285 21
Ředitel:Mgr. Milena Kyzourová
Kontakt na školu Telefon: 327 591 134
Email: zszbraslavice@sendme.cz
Web: http://zszbraslavice.cz
IČ:48670804
RED-IZO:600046460
Zřizovatel:Obec Zbraslavice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 190
Obec: Zbraslavice
Kraj: Středočeský
PSČ: 285 21
Kontakt na školu: Telefon: 327 591 134
IZO:102226890
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Aktuální počet žáků: 228
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: rušná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6,00 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7,55 hod
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, ICT, fyzika, chemie, cizí jazyky, výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Certifikáty škol:
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, sportovní, jazykové, hudební, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 190
Obec: Zbraslavice
Kraj: Středočeský
PSČ: 285 21
Kontakt na školu: Telefon: 327 591 134
IZO:113400071