Logo školy

Základní škola Mšeno, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Mšeno, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Boleslavská 360
Obec: Mšeno
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 35
Ředitel:Mgr. Jiřina Trunková
Kontakt na školu Telefon: 315 693 140
Email: zs.mseno@seznam.cz
Web: http://www.zsmseno.cz
IČ:67799400
RED-IZO:600047695
Zřizovatel:Město Mšeno
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Boleslavská 360
Obec: Mšeno
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 35
Kontakt na školu: Telefon: 315 693 140
Fax: 315 693 140
IZO:102286060
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 332
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2020
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 21.4.2020
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.15
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: strplanzs.pdf (210,9 KB)
Školní vzdělávací program: svp_zsmseno_2013.pdf (2523,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: svp_druzina.pdf (411,8 KB)
Školní řád: Školní řád 2020.doc (177,7 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 1920.docx (2816,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, přírodovědné, výtvarné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, praktické vyučování, chemie, ICT, fyzika, cizí jazyky, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, sportovní dny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Férová škola, Aktivní škola, Ekoabeceda, Drogy trochu jinak, Jeden svět na školách
Certifikáty škol: Férová škola, Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : MŠ v místě, Domov seniorů v místě, základní školy v okolí a v regionu Máchova kraje, Policie ČR v místě, místní SDH,
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Globe (Sdružení Tereza)
Specifické formy podpory žákům: Podpůrná opatření
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: taneční, sportovní, přírodovědné, rukodělné, společenské hry, hudební, zdravotnické, ICT
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Boleslavská 360
Obec: Mšeno
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 35
Kontakt na školu: Telefon: 315 693 140
Fax: 315 693 140
IZO:113500629
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Boleslavská 360
Obec: Mšeno
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 35
Kontakt na školu: Telefon: 315 693 140
Fax: 315 693 140
IZO:102786241
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 24 - 26,- Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano