Zde může být obrázek školy.

Základní škola se speciálními třídami Mělník, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola se speciálními třídami Mělník, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jaroslava Seiferta 179
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Ředitel:MgA. Mgr. Kateřina Laloušková
Kontakt na školu Telefon: 315 622 203
Email: zs-prakticka.melnik@tiscali.cz
Web: www.zsp-melnik.cz
IČ:47011297
RED-IZO:600047822
Zřizovatel:Město Mělník
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Jaroslava Seiferta 179
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Kontakt na školu: Telefon: 315 622 203
IZO:047011297
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 230
Aktuální počet žáků: 88
Dny otevřených dveří (termín/y): 18. 1. 2016
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 10.2.2016
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 10.2.2016
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 349, 369
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7. 15 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: KONCEPCE_SKOLY_2016_2018.pdf (396,4 KB)
Školní vzdělávací program: SVP-ZSp.pdf (2167,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP_SD.pdf (128,1 KB)
Školní řád: SKOLNI_RAD_2015_2016.pdf (423,6 KB)
Poslední výroční zpráva: VYROCNI_ZPRAVA_SKOLY_2014_2015.pdf (1131,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: žáci s SVP
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny
Domácí spolupráce : OSPOD, PČR, MěP, PPP, SPC, ČČK, HZS, DDM, RMM
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Specifické formy podpory žákům: asistent pedagoga
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: ROZVRH_SKOLNI_DRUZINA.pdf (261,4 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: ROZVRH_HODIN__2015_2016.pdf (284,2 KB)
Služby žákům
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8.00 hod
Konec výuky: 11.40 hod
ŠVP: SVP_SD.pdf (128,1 KB)
Školní družina
Adresa: Ulice: Cukrovarská 2068
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Kontakt na školu: Telefon: 315 624 681
IZO:113500441
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Cukrovarská 2068
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Kontakt na školu: Telefon: 315 622 203
Fax: 315 622 202
IZO:150075251