Logo školy

Základní škola Palachova Brandýs n. L.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Palachova Brandýs n. L.
Adresa školy: Ulice: Palachova 337
Obec: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 01
Ředitel:Mgr. Josef Jarý
Kontakt na školu Telefon: 326 902 336
Mobil: 723 481 713
Email: j.jary@fzs-palachova.cz
Web: http://www.fzs-palachova.cz
IČ:43750869
RED-IZO:600052001
Zřizovatel:Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Palachova 337
Obec: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 902 336
IZO:108003884
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 890
Aktuální počet žáků: 631
Dny otevřených dveří (termín/y): 8. 1. 2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 11.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 367; 405; 406; 419; 420; 471
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:40 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod.
Školní vzdělávací program: ŠVP ZV Škola pro život 2013_2014 (1).pdf (1741 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD-2. aktualizace.pdf (392,2 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ BRANDÝS N.L. Palachova 337 2014-2015-signed.pdf (644,6 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 2013-14.pdf (1487,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, práce s žáky s SVP zapojení školy do projektu RAMPS - VIP III - působení školního psychologa a speciálního pedagoga ve škole (školní poradenské pracoviště) zřízení přípravných tříd ZŠ
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, zeměpis, knihovna, dějepis, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Pohyb a výživa, Zelená škola, Ovoce do škol, Odplouváme dál, Poznejte řemesla, poznejte praxi, Manažerská angličtina, CLIL na ZŠ, Aktivní škola
Domácí spolupráce : ZŠ a MŠ v regionu, PPP Praha - Hloubětín, SPC Stará Boleslav, PČR, OSPOD
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: Provozní řád ŠD - aktualizace k 1. 9. 2014.pdf (719,9 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Zájmové činnosti: rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, hřiště, herna
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Palachova 337
Obec: Brandýs n.L.-St.Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 902 336
IZO:108053113
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Palachova 337
Obec: Brandys n.L.-St.Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 902 336
IZO:113800061
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 27 - 32,-Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, Pohyb a výživa
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Boleslavská 34
Obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 01
Kontakt na školu:
IZO:181079861
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 27 - 32,-Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, Pohyb a výživa
Nápojové/potravinové automaty: ano