Zde může být obrázek školy.

Základní škola Jirny, okres Praha - východ

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Jirny, okres Praha - východ
Adresa školy: Ulice: Pražská 800
Obec: Jirny
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 90
Ředitel:Mgr. Bc. Hana Kudrnová
Kontakt na školu Telefon: 603 221 131
Email: reditel@zs-jirny.cz
Web: zs-jirny.cz
IČ:75031825
RED-IZO:600052036
Zřizovatel:Obec Jirny
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Pražská 800
Obec: Jirny
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 90
Kontakt na školu: Telefon: 603 221 131
IZO:102438056
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 371
Dny otevřených dveří (termín/y): listopad,březen
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.9.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, biologie, chemie, knihovna, cizí jazyky, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): akce pro veřejnost, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Tvořivá škola, Nenech to být
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: podpora žáků se SVP, nadaných, cizinců
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, literárně-dramatické, přírodovědné, technické
Místo pro trávení volného času: herna, studovna/knihovna, hřiště, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní vnitroblok
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:40
Školní družina
Adresa: Ulice: Pražská 800
Obec: Jirny
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 90
Kontakt na školu: Telefon: 603 221 131
IZO:108056091
Školní klub
Adresa: Ulice: Pražská 800
Obec: Jirny
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 90
Kontakt na školu:
IZO:181101009