Zde může být obrázek školy.

Základní škola Jirny, okres Praha - východ

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Jirny, okres Praha - východ
Adresa školy: Ulice: Pražská 800
Obec: Jirny
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 90
Ředitel:Mgr. Bc. Hana Kudrnová
Kontakt na školu Telefon: 603 221 131
Email: reditel@zs-jirny.cz
Web: zs-jirny.cz
IČ:75031825
RED-IZO:600052036
Zřizovatel:Obec Jirny
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Pražská 800
Obec: Jirny
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 90
Kontakt na školu: Telefon: 603 221 131
IZO:102438056
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 397
Dny otevřených dveří (termín/y): listopad,březen
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2024
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2024
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, biologie, hudební výchova, cizí jazyky, chemie, fyzika, knihovna, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, výlety, sportovní dny, besedy a přednášky pro veřejnost, akce pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Tvořivá škola, Nenech to být, Women for Women, KiVa, Klub mladého diváka, Poznej povolání, OP JAK 2023-2025
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, cyklistický kurz, plavání, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Celé Česko čte dětem (CČČD), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Storytelling (Storytelling)
Specifické formy podpory žákům: podpora žáků se SVP, nadaných, cizinců
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, přírodovědné, literárně-dramatické, technické, sportovní, taneční, společenské hry, rukodělné
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, hřiště, školní zahradní vnitroblok
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, individuální schůzky, třídní schůzky, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:40
Školní družina
Adresa: Ulice: Pražská 800
Obec: Jirny
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 90
Kontakt na školu: Telefon: 603 221 131
IZO:108056091
Školní klub
Adresa: Ulice: Pražská 800
Obec: Jirny
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 90
Kontakt na školu:
IZO:181101009