Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Solenice, okres Příbram

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Solenice, okres Příbram
Adresa školy: Ulice: Solenice 59
Obec: Kamýk nad Vltavou
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 63
Ředitel:Vladimíra Čedíková
Kontakt na školu Telefon: 318 694 348
Mobil: 725 614 494
Email: zssolenice@volny.cz
Web: https://www.zsms-solenice.cz/
IČ:42731992
RED-IZO:600054713
Zřizovatel:Obec Solenice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Solenice 37
Obec: Kamýk nad Vltavou
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 63
Kontakt na školu: Telefon: 318 694 348
IZO:114002941
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 21
Aktuální počet dětí: 21
Dny otevřených dveří (termín/y): dle současné emidemiologické situace
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria_pro_přijímání_dětí_k_předškolnímu_vzdělávání_(2).pdf (397,8 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: linková doprava Příbram - Solenice
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Koncepce školy: KONCEPCE_MŠ.pdf (748,1 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_2020-2021_-_kopie(1).pdf (2242,8 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ.pdf (507,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Putování se sluníčkem (enviromentální výchova)
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, jarmarky a dílny, výlety, exkurze, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Zdravá 5
Domácí spolupráce: Škola, bezpečnostní složky, hasiči
Mezinárodní spolupráce: Partnerská škola v Německu
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Specifické formy podpory dětem: Speciální vzdělávací potřeby dětí s autismem
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Solenice 59
Obec: Kamýk nad Vltavou
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 63
Kontakt na školu: Telefon: 318 694 348
Fax: 318 694 348
IZO:114002185
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 15
Dny otevřených dveří (termín/y): dle emidemiologické situace
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Vstup s přítomností pracovníka školy
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: linková doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 1000
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce školy.pdf (913,5 KB)
Školní vzdělávací program: švp.pdf (3420,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP_družina.pdf (176,3 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ.pdf (544,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_2019-2020_ZŠ_SOLENICE.pdf (555,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, jarmarky a dílny, besídky/akademie, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny
Domácí spolupráce : Školy, bezpečnostní složky, hasiči
Mezinárodní spolupráce: ZŠ Herrstein
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: Školní družina.pdf (266,2 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, turistické, ICT, zdravotnické, společenské hry, přírodovědné, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Solenice 59
Obec: Kamýk nad Vltavou
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 63
Kontakt na školu: Telefon: 318 694 348
IZO:114002193
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Solenice 37
Obec: Kamýk nad Vltavou
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 63
Kontakt na školu:
IZO:181071045