Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Rakovník

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Rakovník
Adresa školy: Ulice: Šanov 91
Obec: Senomaty
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 31
Ředitel:Mgr. Bohumila Koutecká
Kontakt na školu Mobil: 779 971 071
Email: zssanov@gmail.com
Web: www.skolasanov.cz
IČ:47017961
RED-IZO:600055876
Zřizovatel:Obec Šanov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Šanov 91
Obec: Senomaty
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 31
Kontakt na školu: Telefon: 313 543 280
IZO:107518392
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 34
Aktuální počet dětí: 32
Dny otevřených dveří (termín/y): 23.1.2015
Kritéria příjímacího řízení: Skolni-radMŠ.pdf (165,4 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna, centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 100
Školní řád: Skolni-radMŠ.pdf (165,4 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Domácí spolupráce: se Základní školou, Policií ČR, místní knihovnou, Pedagog. psychol. poradnou Rakovník, praktikantkami SPgŠ, místními podnikateli
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: Podpora logopedické prevence
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Šanov 91
Obec: Senomaty
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 31
Kontakt na školu: Telefon: 313 543 280
IZO:102602395
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 248
Aktuální počet žáků: 119
Dny otevřených dveří (termín/y): 23.1.2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 6.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 06:30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:25
Roční školné v Kč: 0
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2013-14.pdf (670,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Anglický jazyk od 1. ročníku, vyšší počet hodin AJ a M v dalších ročnících, 3h TV v 6. ročníku
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, exkurze, Lyžařský výcvik včetně snowboardingu.
Zapojení ve specifických programech: Rodiče vítáni, Zdravé zuby, Recyklohraní, Škola Tour
Domácí spolupráce : - se spádovou MŠ, přednášky Policie ČR, Červeného kříže, Mysliveckého sdružení, spolupráce se Střediskem výchovné péče Slaný
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, zapojeni do ASŠK
Specifické formy podpory žákům: reedukace dysporuch, asistenti pedagoga
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Šanov 91
Obec: Senomaty
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 31
Kontakt na školu: Telefon: 313 543 280
IZO:114100276
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Šanov 91
Obec: Senomaty
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 31
Kontakt na školu: Telefon: 313 543 280
IZO:102762279
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 16 - 20 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní svačiny ve školní jídelně, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano