Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice
Adresa školy: Ulice: L. Kuby 48
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 07
Ředitel:Mgr. Romana Kábelová
Kontakt na školu Telefon: 386 102 350
Email: reditelstvi@zsroznov.cz
Web: http://www.zsroznov.cz
IČ:60077212
RED-IZO:600057631
Zřizovatel:Statutární město České Budějovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: L. Kuby 48
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 07
Kontakt na školu: Telefon: 386 102 351
Fax: 386 102 360
IZO:181026775
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 70
Aktuální počet dětí: 70
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2,5,7
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 420
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, výlety, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: L. Kuby 48
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 07
Kontakt na školu: Telefon: 386 102 350
Fax: 386 102 360
IZO:060077212
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 680
Aktuální počet žáků: 665
Dny otevřených dveří (termín/y): návštěva školy po domluvě
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: č. 2, č. 7, č. 5
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.00 družina
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, exkurze
Certifikáty škol: Fakultní škola
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, rukodělné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: L.Kuby 48
Obec: České Budějovice-Rožnov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 07
Kontakt na školu: Telefon: 386 466 143
Fax: 386 466 890
IZO:114200556
Školní jídelna
Adresa: Ulice: L.Kuby 48
Obec: České Budějovice-Rožnov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 07
Kontakt na školu: Telefon: 386 466 143
Fax: 386 466 890
IZO:102475598