Zde může být obrázek školy.

Základní škola Kaplice, Fantova 446

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Kaplice, Fantova 446
Adresa školy: Ulice: Fantova 446
Obec: Kaplice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 41
Ředitel:Mgr. Libor Lukš
Kontakt na školu Telefon: 380 312 511
Email: fantovka@centrum.cz
Web: www.fantovka.cz
IČ:00583634
RED-IZO:600059090
Zřizovatel:Město Kaplice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Fantova 446
Obec: Kaplice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 41
Kontakt na školu: Telefon: 380 312 511
IZO:000583634
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 800
Aktuální počet žáků: 570
Dny otevřených dveří (termín/y): Z důvodu protiepidemických opatření nejsou vypsány
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Koncepce školy: Koncepce 2019-2022.docx (579,1 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP.zip (3815,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: soubor-svp-pro-skolni-druzinu-397-.pdf (289,2 KB)
Školní řád: soubor-dodatek-ke-skolnimu-radu-pravidla-pro-distancni-vyuku-384-.pdf (213,2 KB)
soubor-skolni-rad-368-.pdf (502,6 KB)
Poslední výroční zpráva: soubor-vyrocni-zprava-2019-2020-379-.pdf (1004,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, ICT, fyzika, chemie, knihovna, hudební výchova, praktické vyučování, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, výlety, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Škola Paměti národa, Finančně gramotná škola, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol, Les ve škole, škola v lese, Pomáháme školám v úspěchu.
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Domácí spolupráce : SOU a Gymnázium Kaplice, OSPOD Kaplice, KD Kaplice, MěP Kaplice,
Mezinárodní spolupráce: NMS Rainbach
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, španělský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, plavání, turistika, lyžování
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Doučování cizinců, doučování slabších žáků
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, logoped, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, hudební, rukodělné, programování/robotika, sportovní, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), školní informační systém, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, možnost platby/přehled zaplacení, přihlašování na akce, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Omlenická 436
Obec: Kaplice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 41
Kontakt na školu: Telefon: 380 312 511
IZO:181005646
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Fantova 446
Obec: Kaplice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 41
Kontakt na školu: Telefon: 380 312 179
IZO:102427691
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano