Zde může být obrázek školy.

Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec
Adresa školy: Ulice: Kostnická 227
Obec: Husinec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 21
Ředitel:Mgr. Eva Zemanová
Kontakt na školu Telefon: 388 331 234
Email: reditel@zshusinec.cz
Web: www.zshusinec.cz
IČ:47258365
RED-IZO:600063062
Zřizovatel:Město Husinec
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Kostnická 227
Obec: Husinec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 21
Kontakt na školu: Telefon: 388 331 234
IZO:107534177
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 62
Aktuální počet dětí: 62
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 06:00
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Naše školička je plná sluníčka.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: SVP
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Kostnická 227
Obec: Husinec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 21
Kontakt na školu: Telefon: 388 331 234
IZO:047258365
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Aktuální počet žáků: 159
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 6.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 07:45
Začátek první vyučovací hodiny: 08:00
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, praktické vyučování, výtvarná výchova, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a zelenina do škol
Domácí spolupráce : SŠ Vimperk, SPŠ Strakonice
Mezinárodní spolupráce: Beatenberg
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklokurz, plavání
Specifické formy podpory žákům: integrace ve třídě
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Kostnická 227
Obec: Husinec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 21
Kontakt na školu: Telefon: 388 331 234
IZO:114700133
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kostnická 227
Obec: Husinec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 21
Kontakt na školu: Telefon: 388 331 234
IZO:102487847
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne