Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Tučapy

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Tučapy
Adresa školy: Ulice:
Obec: Tučapy 200
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 26
Ředitel:Mgr. Jan Proll
Kontakt na školu Telefon: 381 210 780
Email: reditel@zstucapy.cz
Web: www.zstucapy.cz
IČ:75000784
RED-IZO:600064930
Zřizovatel:Obec Tučapy
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Tučapy 200
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 26
Kontakt na školu: Telefon: 381 594 342
IZO:107535700
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 56
Aktuální počet dětí: 53
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:00
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání, turistika
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Tučapy 200
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 26
Kontakt na školu: Telefon: 381 594 711
Fax: 381 594 533
IZO:107722836
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 180
Aktuální počet žáků: 121
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:40
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Tučapy 200
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 26
Kontakt na školu: Telefon: 381 594 343
IZO:114900281
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 -7:30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:15 - 16:30
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, vnitřní informační systém, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Tučapy 200
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 26
Kontakt na školu: Telefon: 381 594 344
IZO:102415897
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne