Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: čp. 84
Obec: Nový Kostel
Kraj: Karlovarský
PSČ: 351 34
Ředitel:Libuše Návarová
Kontakt na školu Telefon: 354 599 844
Email: msnk@atlas.cz
Web: www.ms-novykostel.cz
IČ:70987840
RED-IZO:600066002
Zřizovatel:Obec Nový Kostel
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: č.p. 84
Obec: Nový Kostel
Kraj: Karlovarský
PSČ: 351 34
Kontakt na školu: Telefon: 354 599 844
IZO:107541076
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 25
Kritéria příjímacího řízení: Kriteria pro prijeti ditete k (3).docx (19,1 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6.30 - 16.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 100
Školní řád: DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÝ KOSTEL od 1.9.2022.docx (17,6 KB)
Školní řád MŠ platný od 1.9.2022.doc (194,6 KB)
Hodnocení činnosti školy: Výročka Mš 2021- 2022.docx (43,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: předškolní vzdělávání
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: 72 hodin, Celé česko čte dětem, projekt spolupráce s německými školkami - Euroregio, Tandem
Domácí spolupráce: MŠ Luby, Policie
Mezinárodní spolupráce: Mateřská škola Markneukirchen, Erlbach, - Německo
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: Speciální vzdělávcí potřeby- asistent pedagoga
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 3
Obec: Nový Kostel
Kraj: Karlovarský
PSČ: 351 34
Kontakt na školu: Telefon: 354 599 840
IZO:102516570
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 15
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: otevírání telefonem, turniket
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 50
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ 4. verze.doc (1302,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: švp šd 2022_23.doc (3059,2 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ od 1.9.2021.docx (105,5 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2021-22 ZŠ.docx (40,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: DM zdraveé zoubky, AJAX,72 hodin
Domácí spolupráce : mateřská škola, policie, bezpečnostní složky
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: doučování slabších žáků
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, hudební
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 3
Obec: Nový Kostel
Kraj: Karlovarský
PSČ: 351 34
Kontakt na školu: Telefon: 354 599 840
IZO:115100211
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30 - 7.30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12.15. - 16.15
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: č.p. 84
Obec: Nový Kostel
Kraj: Karlovarský
PSČ: 351 34
Kontakt na školu: Telefon: 354 599 844
IZO:102540802
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne