Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: čp. 84
Obec: Nový Kostel
Kraj: Karlovarský
PSČ: 351 34
Ředitel:Libuše Návarová
Kontakt na školu Telefon: 354 599 844
Email: msnk@atlas.cz
Web: www.ms-novykostel.cz
IČ:70987840
RED-IZO:600066002
Zřizovatel:Obec Nový Kostel
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: č.p. 84
Obec: Nový Kostel
Kraj: Karlovarský
PSČ: 351 34
Kontakt na školu: Telefon: 354 599 844
IZO:107541076
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 25
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijetí dítěte k.docx (18,3 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6.30 - 16.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 100
Školní řád: Školní řád MŠ platný od 1.9.2020.doc (161,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: předškolní vzdělávání
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: 72 hodin, Celé česko čte dětem, projekt spolupráce s německými školkami - Euroregio, tandem
Domácí spolupráce: MŠ Luby, Policie
Mezinárodní spolupráce: Mateřská škola Markneukirchen, Erlbach, Bad Brambach, Marienay - Německo
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: Speciální vzdělávcí potřeby- asistent pedagoga
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 3
Obec: Nový Kostel
Kraj: Karlovarský
PSČ: 351 34
Kontakt na školu: Telefon: 354 599 840
IZO:102516570
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 28
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: otevírání telefonem
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 50
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ 4. verze.doc (1302,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: švp šd 2020_21.doc (1083,4 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ platná úprava od 4.9.2020.docx (105,8 KB)
Poslední výroční zpráva: výročka 2018 - 2019 ZŠ.docx (37,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: DM zdraveé zoubky, AJAX,72 hodin
Domácí spolupráce : mateřská škola, policie, bezpečnostní složky
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 3
Obec: Nový Kostel
Kraj: Karlovarský
PSČ: 351 34
Kontakt na školu: Telefon: 354 599 840
IZO:115100211
Školní jídelna
Adresa: Ulice: č.p. 84
Obec: Nový Kostel
Kraj: Karlovarský
PSČ: 351 34
Kontakt na školu: Telefon: 354 599 844
IZO:102540802