Logo školy

Základní škola Nýrsko, Školní ulice příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Nýrsko, Školní ulice příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 429
Obec: Nýrsko
Kraj: Plzeňský
PSČ: 340 22
Ředitel:Mgr. Alena Linhartová
Kontakt na školu Telefon: 376 571 126
Email: info@zsnyrskoskol.cz
Web: www.sumava.net/nyrsko/zsskolni
IČ:43317880
RED-IZO:600068757
Zřizovatel:Město Nýrsko
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 429
Obec: Nýrsko
Kraj: Plzeňský
PSČ: 340 22
Kontakt na školu: Telefon: 376 571 927
Fax: 376 571 126
IZO:102164495
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 234
Dny otevřených dveří (termín/y): 17. 04. 2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: KONCEPCE.doc (2467,8 KB)
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program.docx (11 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP - ŠD.doc (103,9 KB)
Školní řád: skolni_rad_2020.pdf (409,8 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_2018_2019.pdf (1263,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): poznávací zájezdy, lyžařský kurz, plavecký kurz, cyklistický kurz, keramický kroužek, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Zdravé zuby, Recyklohraní, Liga proti rakovině
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : DDM Nýrsko, Městská knihovna Nýrsko, Městská policie Nýrsko, Policie ČR Klatovy, SDH Nýrsko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, bruslení, turistika, , cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Nadaní žáci - školní soutěže ze sedmi vyučovacích předmětů s rozšiřujícím učivem, nadstandardní projektové úkoly; slabší žáci - individuální vzdělávací plán, pomoc výchovného poradce, spolupráce s PPP Klatovy, individuální přístup vyučujících
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: rad_skolni_druziny_2020.pdf (126,6 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrhy_hodin.docx (538 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Internet využíván pro práci s informacemi, v rámci projektových úkolů, domácích úkolů a přípravy na vyučování, ve školní knihovně., Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, sport, DDM/středisko volného času, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 429
Obec: Nýrsko
Kraj: Plzeňský
PSČ: 340 22
Kontakt na školu: Telefon: 376 571 126
Fax: 376 571 126
IZO:115300261
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Husova 156
Obec: Nýrsko
Kraj: Plzeňský
PSČ: 340 22
Kontakt na školu: Telefon: 376 571 126
Fax: 376 571 126
IZO:102616159
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 27 - 33,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne