Zde může být obrázek školy.

14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Zábělská 25
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 312 00
Ředitel:Mgr. Helena Lišková
Kontakt na školu Telefon: 378 027 300
Email: skola@zs14.plzen-edu.cz
Web: http://www.14zsplzen.cz/
IČ:68784643
RED-IZO:600069567
Zřizovatel:Statutární město Plzeň
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Zábělská 25
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 312 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 462 290
Fax: 377 461 258
IZO:102228337
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 602
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 16,28,30,33
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program: ŠVP od 1_9_2018 -konečná verze.pdf (3551,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD 2020-2021.pdf (495,8 KB)
Školní řád: školni řád a pravidla pro hodnocení -1 - 1.9. 2019.pdf (324,4 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ červenec 19-20.pdf (641,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, přírodovědné, výtvarné, pracovní činnosti
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, praktické vyučování, hudební výchova, ICT, fyzika, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Škola podporující zdraví, Ovoce do škol, Mléko do škol, Zdravá školní jídelna
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Domácí spolupráce : Minimalizace šikany, Rozumíme penězům, Řemeslo očima žáků
Mezinárodní spolupráce: Základná škola, Námestie Mladosti 1, Žilina, Slovenská republika, Willi-Ulfig-Mittelschule Regensburg
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Otevřená věda (AV ČR), Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup, pravidelná péče - příprava na vyučování, zapojení do soutěží- okresní, krajské, celorepublikové
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh:
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrh hodin a přestávek.xlsx (12,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, taneční, jazykové, sportovní, literárně-dramatické, technické, hudební, ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace, e-omluvenka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Zábělská 25
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 312 11
Kontakt na školu: Telefon: 377 261 801
Fax: 377 261 801
IZO:115400257
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Zábělská 25
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 312 11
Kontakt na školu: Telefon: 377 261 801
Fax: 377 261 801
IZO:102664200