Zde může být obrázek školy.

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Malická 1
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Ředitel:Mgr. Zuzana Houdková
Kontakt na školu Telefon: 378 028 511
Email: skola@zs17.plzen-edu.cz
Web: www.zs17.plzen-edu.cz
IČ:68784562
RED-IZO:600069702
Zřizovatel:Statutární město Plzeň
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Zručská cesta 4
Obec: Plzeň 1
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 62
Kontakt na školu: Telefon: 377 562 187
IZO:107543168
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 95
Aktuální počet dětí: 86
Dny otevřených dveří (termín/y): září, duben
Kritéria příjímacího řízení: Podmínky a kritéria pro přijímání.doc (158,2 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobus č. 20, 33, 41
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6,30 - 16,00 hod.
Měsíční poplatek/školné v Kč: 500
Koncepce školy: OŘ_VV_06 Koncepce rozvoje 17. ZŠ Plzeň_s vizí.pdf (124,6 KB)
Školní vzdělávací program: OŘ_VV_02_ŠVP pro předškolní vzsěláván.pdf (763,4 KB)
Školní řád: OŘ_PP_02_Školní řád MŠ.pdf (314,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, zahradní slavnosti
Domácí spolupráce: Úzká spolupráce obou pracovišť MŠ mezi sebou i se základní školou.
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Malická 1
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 028 511
IZO:102228221
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 430
Aktuální počet žáků: 371
Dny otevřených dveří (termín/y): březen 2024
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2024
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2024
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby,
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaje č. 1, 4, autobusy č. 20, 27, 33, 34, 40, 41, 56
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7,40 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: OŘ_VV_06 Koncepce rozvoje 17. ZŠ Plzeň_s vizí.pdf (124,6 KB)
Školní vzdělávací program: OŘ_VV_01_ŠVP pro základní vzděláíván.pdf (3388,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: OŘ_VV_03 ŠVP pro zájmové vzdělávání.pdf (357 KB)
Školní řád: 2022 - řád ZŠ.pdf (490,6 KB)
Poslední výroční zpráva: 2021_2022 Výroční zpráva.pdf (1987,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, chemie, fyzika, knihovna, biologie, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, besídky/akademie, exkurze, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Začít spolu
Mezinárodní spolupráce: partnerská škola Mittelschule Neutraubling
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, plavání, bruslení, kurz dopravní výchovy
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: Kombinace konstruktivisticky orientované výuky dle metody prof. Hejného (1. stupeň) a klasické výuky
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: podpora žáků nadaných i zdravotně či sociálně znevýhodněných
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence, ICT metodik a koordinátor EVVO -"-
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, literárně-dramatické, společenské hry, turistické, sportovní,
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Malická 1
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 534 286
IZO:115400192
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200
Umístění školní družiny: v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 - 7:50 hodin
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:45 - 16:30 hodin
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, schůzky, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Malická 1
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 534 286
IZO:102664137
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 32 - 35 ZŠ, 44 - 54 MŠ
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne