Zde může být obrázek školy.

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Malická 1
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Ředitel:Mgr. Zuzana Houdková
Kontakt na školu Telefon: 378 028 511
Email: skola@zs17.plzen-edu.cz
Web: www.zs17.plzen-edu.cz
IČ:68784562
RED-IZO:600069702
Zřizovatel:Statutární město Plzeň
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Zručská cesta 4
Obec: Plzeň 1
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 62
Kontakt na školu: Telefon: 377 562 187
IZO:107543168
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 95
Aktuální počet dětí: 86
Dny otevřených dveří (termín/y): zpravidla v dubnu
Kritéria příjímacího řízení: Podmínky a kritéria pro přijímání.doc (158,2 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobus č. 20, 33, 41
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6,30 - 16,00 hod.
Měsíční poplatek/školné v Kč: 500
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Domácí spolupráce: Úzká spolupráce obou pracovišť MŠ mezi sebou i se základní školou.
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Malická 1
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 028 511
IZO:102228221
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 430
Aktuální počet žáků: 378
Dny otevřených dveří (termín/y): říjen 2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaje č. 1, 4, autobusy č. 20, 27, 33, 34, 40, 41, 56
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 5
Vstup do školy umožněn od: 7,40 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád: 2022 - řád ZŠ.pdf (490,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva školy za školní rok 2020-2021_konečná.pdf (2469,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, knihovna, chemie, praktické vyučování, biologie, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Začít spolu
Mezinárodní spolupráce: partnerská škola Mittelschule Neutraubling
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, kurz dopravní výchovy
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: Kombinace konstruktivisticky orientované výuky dle metody prof. Hejného (1. stupeň) a klasické výuky
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: podpora žáků nadaných i zdravotně či sociálně znevýhodněných
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, ICT metodik a koordinátor EVVO -"-
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, hudební, rukodělné, literárně-dramatické, turistické, společenské hry, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, mladý youtuber
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
V blízkosti školy: kultura, DDM/středisko volného času, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, školní informační systém, školní časopis/newsletter, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Malická 1
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 534 286
IZO:115400192
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200
Umístění školní družiny: v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 - 7:50 hodin
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:45 - 16:30 hodin
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Malická 1
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 534 286
IZO:102664137