Zde může být obrázek školy.

28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Rodinná 39
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 312 00
Ředitel:Mgr. Bc. Pavla Jedličková
Kontakt na školu Telefon: 378 028 888
Email: skola@zs28.plzen-edu.cz
Web: www.zs28plzen.cz
IČ:70880026
RED-IZO:600069745
Zřizovatel:Statutární město Plzeň
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Rodinná 39
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 312 02
Kontakt na školu: Telefon: 378 028 888
Fax: 378 028 860
IZO:102228418
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 626
Dny otevřených dveří (termín/y): 26. 1. 2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: trolejbus č. 11, 15 a autobus č.30
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7,00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce školy období 2018 - 2023.doc (466,4 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP 1. - 9.docx (1422,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD dokument.docx (55,8 KB)
Školní řád: 2. Školní řád - verze platná od 1. 12. 2020.docx (121,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2019-20.doc (876,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, informatika, jazykové, výtvarné, všeobecné, přírodovědné, matematické
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, hudební výchova, cizí jazyky, praktické vyučování, výtvarná výchova, biologie, knihovna, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, horolezecká stěna, gymnastický sál se zrcadly
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Pomáháme školám k úspěchu, Děti na startu, Fakultní škola, Partnerská škola s nakladatelstvím Fraus
Domácí spolupráce : Partnerská smlouva s 6. MŠ Plzeň, Fakultní škola ZČU PF Plzeň, Pomáháme školám k úspěchu, Partnerská škola s nakladatelstvím Fraus
Mezinárodní spolupráce: Více jak dvacetiletá spolupráce s partnerskou školou v Regensburgu Clermont-Ferrand-Mittelschule (SRN)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, 1. - 7. rozšíření tělesné výchovy o jednu hodinu Pohybových a Sportovních her, Projekt Děti na startu
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: Klasická výuka, konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného, výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD), Pomáháme školám k úspěchu (THE KELLNER FAMILY FOUNDATION), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: Mimořádně nadaní žáci - ČLEN KRAJSKÉ SÍTĚ PODPORY NADÁNÍ
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Rozvrh hodin oddělení ŠD 20-21.docx (137,1 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh.pdf (73,9 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické, ICT, sportovní, jazykové, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), programování/robotika, hudební, literárně-dramatické, přírodovědné, společenské hry, rukodělné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, herna, hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Rodinná 39
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 312 02
Kontakt na školu: Telefon: 377 262 720
Fax: 377 450 287
IZO:115400311
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Rodinná 39
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 312 02
Kontakt na školu: Telefon: 377 262 720
Fax: 377 450 287
IZO:102664277