Zde může být obrázek školy.

28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Rodinná 39
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 312 00
Ředitel:Mgr. Bc. Pavla Jedličková
Kontakt na školu Telefon: 378 028 888
Email: skola@zs28.plzen-edu.cz
Web: www.zs28plzen.cz
IČ:70880026
RED-IZO:600069745
Zřizovatel:Statutární město Plzeň
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Rodinná 39
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 312 02
Kontakt na školu: Telefon: 378 028 888
IZO:102228418
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 666
Dny otevřených dveří (termín/y): 28. 2. 2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: trolejbus č. 11, 15 a autobus č.30
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7,00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce školy období 2018 - 2023.doc (466,4 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP 1. -7. od šk. roku 2022-2023.pdf (5364,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD dokument.docx (55,8 KB)
Školní řád: 3. Školní řád - verze platná od 1. 9. 2022.pdf (413,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2021-22 .pdf (962,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, matematické, informatika, jazykové, výtvarné, sportovní, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, knihovna, cizí jazyky, hudební výchova, biologie, výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, horolezecká stěna, gymnastický sál se zrcadly
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, plesy, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola, Pomáháme školám k úspěchu
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Pomáháme školám k úspěchu, Děti na startu, Fakultní škola, Partnerská škola s nakladatelstvím Fraus
Domácí spolupráce : Partnerská smlouva s 6. MŠ Plzeň, Fakultní škola ZČU PF Plzeň, Pomáháme školám k úspěchu, Partnerská škola s nakladatelstvím Fraus
Mezinárodní spolupráce: Více jak dvacetiletá spolupráce s partnerskou školou v Regensburgu Clermont-Ferrand-Mittelschule (SRN)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, 1. - 7. rozšíření tělesné výchovy o jednu hodinu Pohybových a Sportovních her, Projekt Děti na startu
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: Klasická výuka, konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného, výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD), Elixír do škol (Nadace ČS), Pomáháme školám k úspěchu (THE KELLNER FAMILY FOUNDATION)
Specifické formy podpory žákům: Mimořádně nadaní žáci - ČLEN KRAJSKÉ SÍTĚ PODPORY NADÁNÍ
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Rozvrh hodin oddělení ŠD 22-23.docx (137 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh (5).pdf (80 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, rukodělné, ICT, přírodovědné, literárně-dramatické, taneční, společenské hry, technické, programování/robotika, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, studovna/knihovna, školní dvůr, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Rodinná 39
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 312 02
Kontakt na školu: Telefon: 377 262 720
IZO:115400311
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 150
Umístění školní družiny: v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 - 7:40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:40 - 17:00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Rodinná 39
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 312 02
Kontakt na školu: Telefon: 377 262 720
IZO:102664277
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 36 - 40
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne