Zde může být obrázek školy.

Základní škola Chrást, okres Plzeň-město, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Chrást, okres Plzeň-město, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: náměstí Legií 26
Obec: Chrást
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 03
Ředitel:Mgr. Tomáš Páník
Kontakt na školu Telefon: 377 945 205
Email: zschrast@seznam.cz
Web: www.zschrast.cz
IČ:70986916
RED-IZO:600071324
Zřizovatel:Obec Chrást
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: náměstí Legií 26
Obec: Chrást
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 03
Kontakt na školu: Telefon: 377 945 205
IZO:102328293
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 280
Aktuální počet žáků: 271
Dny otevřených dveří (termín/y): 26.3.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Arriva
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6,00
Začátek první vyučovací hodiny: 7,40
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Chrást po úpravě.docx (70,9 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP poslední verze 1.9.2018.docx (483,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP ŠD po úpravě 2016.docx (108,5 KB)
Školní řád: Školní řád - nová verze.docx (27,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019,2020.docx (82 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Zelená škola, Aktivní škola, Viktorka do škol, Ovoce a mléko do škol
Domácí spolupráce : ZČU Plzeň PeF, ZŠ Dýšina, ZŠ Zruč- Senec
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, bruslení, turistika, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, sociálnĕ znevýhodnĕní žáci.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh_hodin_20_21 .xlsx (601,6 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, technické, zdravotnické, hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: náměstí Legií 26
Obec: Chrást
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 03
Kontakt na školu: Telefon: 377 645 205
IZO:115600078
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 160
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.00- 7.20
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.20 -16.00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice: náměstí Legií 26
Obec: Chrást
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 03
Kontakt na školu: Telefon: 377 645 205
IZO:102676194
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20 - 30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna-výdejna
Adresa: Ulice: Železniční 486
Obec: Chrást
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 03
Kontakt na školu: Telefon: 377 945 205
IZO:164100695
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20 - 30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano