Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Březová 369
Obec: Děčín III - Staré Město
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 02
Ředitel:Mgr. Alena Čuříková
Kontakt na školu Telefon: 412 513 297
Email: skola@zsamsbrezova.cz
Web: http://zsamsbrezova.otevrena-skola.cz
IČ:72744529
RED-IZO:600076245
Zřizovatel:Statutární město Děčín
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Rakovnická 306
Obec: Děčín III - Staré Město
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 02
Kontakt na školu: Telefon: 412 513 297
IZO:107561263
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 160
Aktuální počet dětí: 140
Dny otevřených dveří (termín/y): duben 2015
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 8, 9
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6,15 do 16,15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: ŠVP PV Zvědavé sluníčko
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, ledová plocha, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze
Domácí spolupráce: s ostatními MŠ, ZŠ Březová
Mezinárodní spolupráce: 0
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: bruslení, plavání
Specifické formy podpory dětem: logopedická prevence
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Březová 369
Obec: Děčín III - Staré Město
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 02
Kontakt na školu: Telefon: 412 513 303
IZO:102053944
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 630
Aktuální počet žáků: 383
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka MHD č. 2 a č. 8, 9
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:40 a 7:40 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky, zeměpis, ICT, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, sportovní areál (atletika), ledová plocha, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, spaní ve škole, akce žákovského parlamentu, projekt pro předškoláky aj., exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol, AŠSK
Domácí spolupráce : spolupráce se základními a středními školami - sport, projekty, Policie ČR, Městská policie Děčín, divadlo, muzeum, zámek, HC Děčín
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: slabí - doučování, ind. přístup, dysambulance, asist. pedagoga, nadaní - zájmové útvary, reprezentace školy - olympiády a soutěže, soc. znev. - přípravná třída, internet zdarma, doučování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: zdravotnické, ICT, geocaching, hudební, technické, sportovní, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné
Místo pro trávení volného času: školní družina, hřiště, vyhrazená učebna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, www stránky školy, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 19
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8,00 hod
Konec výuky: 11,40 hod
Školní družina
Adresa: Ulice: Březová 369
Obec: Děčín III - Staré Město
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 02
Kontakt na školu: Telefon: 412 513 297
IZO:116100028
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Březová 370/33
Obec: Děčín III - Staré Město
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 02
Kontakt na školu: Telefon: 412 513 297
IZO:102629901
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23 - 47,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ne