Zde může být obrázek školy.

Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Pasířská 72
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Ředitel:Mgr. Jiří Vondráček
Kontakt na školu Telefon: 484 846 334
Email: sekretariat@zspasirskajbc.cz
Web: www.zspasirskajbc.cz
IČ:72742950
RED-IZO:600078400
Zřizovatel:Statutární město Jablonec nad Nisou
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Pasířská 72
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 319 254
IZO:102177015
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 491
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.3.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: audiotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 12
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce_2017-2020.pdf (705,4 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP 2017-2018.pdf (3035,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP_skolni_druzina.pdf (293,9 KB)
Školní řád: Skolnirad.pdf (407 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2017_2018.pdf (10131,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Mezinárodní spolupráce: Eingenherd-Schule Kleinmachnow (Berlín)
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: speciální pedagog ve škole, koordinovaná péče o nadané žáky, projekt Výuka Čj cizinců, asistenti pedagoga, apod.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, logoped, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, taneční, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, technické, ICT, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Pasířská 72
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 319 254
Fax: 483 319 254
IZO:116300311
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Pasířská 72
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 319 254
Fax: 483 319 254
IZO:102717494