Zde může být obrázek školy.

Základní škola Litoměřice, Na Valech 53

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
Adresa školy: Ulice: Na Valech 53
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Ředitel:Mgr. Petr Klupák
Kontakt na školu Telefon: 416 732 802
Email: skola.navalech@seznam.cz
Web: www.skolanavalech.cz
IČ:46773428
RED-IZO:600081419
Zřizovatel:Město Litoměřice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Na Valech 53
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 732 802
IZO:102317127
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 570
Aktuální počet žáků: 405
Dny otevřených dveří (termín/y): duben, návštěva je možná kdykoli po dohodě
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 21.1.2021
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.00 ŠD, 7.40 vyučování
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: strategie rozvoje 2013 2017.doc (55,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP-ZŠ-Litoměřice-Na-Valech-2016-final.pdf (2920,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠvP pro ŠD 2020 - 2021.pdf (675,6 KB)
Školní řád: Školní řád GDPR od 1. 11. 2018.doc (779,8 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2019 - 2020.docx (2294,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, přírodovědné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, cizí jazyky, ICT, fyzika, chemie, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, , škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: programy speciální péče, logopedické péče, programy prevence rizikových jevů, program proti šikaně
Domácí spolupráce : Organizace v Litoměřicích - Knihovna, Muzeum, Středisko SEVER apod., viz podrobněji výroční zpráva
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Celá škála podpůrných opatření - asistenti pedagoga, Dyslektické poradny, logopedické poradny apod, speciální pedagogové
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh:
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: turistické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, přírodovědné, rukodělné, sportovní, jazykové, společenské hry
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v areálu ZŠ
Začátek výuky: 8.00
Konec výuky: 12.00
ŠVP: ŠVP Přípravná třída 2013-2014.docx (95,6 KB)
Školní družina
Adresa: Ulice: Na Valech 53
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 732 802
IZO:116500387