Logo školy

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice
Adresa školy: Ulice: Sady pionýrů 355
Obec: Lovosice
Kraj: Ústecký
PSČ: 410 02
Ředitel:Mgr. Jarmila Višňovcová
Kontakt na školu Telefon: 416 532 624
Email: 1zslovo@iol.cz
Web: http://www.1zslovosice.cz
IČ:46773461
RED-IZO:600081478
Zřizovatel:Město Lovosice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Sady pionýrů 355
Obec: Lovosice
Kraj: Ústecký
PSČ: 410 02
Kontakt na školu: Telefon: 416 532 624
Fax: 416 532 624
IZO:102317208
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 660
Aktuální počet žáků: 533
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 22.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7.45 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8.05 hod.
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, fyzika, chemie, hudební výchova, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, lyžařský a cyklistický kurz, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : sportovní kluby - "Házená", "Basketbal", "Kopaná"
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, bruslení, , plavání, lyžování, cyklistický kurz
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: zdravotní postižení, nadaní žáci
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, školní psycholog, logoped
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné, sportovní, taneční, turistické, hudební, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická)
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 7
Obec: Lovosice
Kraj: Ústecký
PSČ: 410 02
Kontakt na školu: Telefon: 416 532 257
IZO:116500611