Zde může být obrázek školy.

Základní škola Horní Beřkovice, okres Litoměřice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Horní Beřkovice, okres Litoměřice
Adresa školy: Ulice: Podřipská 15
Obec: Horní Beřkovice
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 85
Ředitel:Mgr. Marcela Sekerová
Kontakt na školu Telefon: 416 873 512
Email: skola@obechorniberkovice.cz
Web: www.obechorniberkovice.cz
IČ:72744197
RED-IZO:600081532
Zřizovatel:Obec Horní Beřkovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Podřipská 15
Obec: Horní Beřkovice
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 85
Kontakt na školu: Telefon: 416 873 512
Fax: 416 873 512
IZO:102305986
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 252
Aktuální počet žáků: 199
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2020
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: Zvonek u dveří, otevře školník
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6,30 nebo 7,20
Začátek první vyučovací hodiny: 7,40
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP pro ZŠ.pdf (3076,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP pro ŠD od 1.9.2013.pdf.it8h2mn.partial (325,7 KB)
Školní řád: dodatek ke školnímu řádu.pdf (2430,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva ZŠ - 2019_2020.doc (266,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, exkurze, plesy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zoubky, Veselé zoubky
Domácí spolupráce : SDH, Slovan
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: taneční, jazykové, sportovní, hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUIŠ, DDM - pobočky na naší škole
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, komunikační kanál Fred
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Podřipská 14
Obec: Horní Beřkovice
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 85
Kontakt na školu: Telefon: 416 873 512
IZO:116500034