Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Bechlín - příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Bechlín - příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Bechlín 46
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 86
Ředitel:Mgr. Pavel Adámek
Kontakt na školu Telefon: 416 844 023
Email: zsbechlin@seznam.cz
Web: http://www.skola-bechlin.cz/
IČ:72745321
RED-IZO:600081567
Zřizovatel:Obec Bechlín
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Bechlín 258
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 86
Kontakt na školu: Telefon: 416 844 023
IZO:107565129
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 45
Aktuální počet dětí: 45
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum, periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Školní vzdělávací program: ŠVP17.docx (52,2 KB)
Školní řád: ZS+MS Bechlin_Sm.c.1M_Skolni rad.doc (113,7 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce: Hasiči, policie
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: Specifické vzdělávací potřeby, nadané děti
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Bechlín 46
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 86
Kontakt na školu: Telefon: 416 844 023
IZO:102305668
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 75
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy.pdf (344,6 KB)
Školní vzdělávací program: ZS+MS Bechlin_sm.c.62Z_SVP - 5. verze srpen 2018.pdf (1821,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP - Školní družina.pdf (309,1 KB)
Školní řád: Školní řád Základní školy a Mateřské školy Bechlín.pdf (419,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018.pdf (502 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol, Recyklohraní, Sazka olympijský víceboj, Hravě žij zdravě
Domácí spolupráce : Policie, hasiči
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami, žáci nadaní
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, logoped, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: rukodělné, jazykové, sportovní, literárně-dramatické, turistické, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: herna, hřiště, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, profil školy na sociálních sítích, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Bechlín 46
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 86
Kontakt na školu: Telefon: 416 844 023
IZO:116500093
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Bechlín 258
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 86
Kontakt na školu: Telefon: 416 844 023
IZO:102753776
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 21-25 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne