Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice
Adresa školy: Ulice:
Obec: Ploskovice 36
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 42
Ředitel:Mgr. Miroslava Melicharová
Kontakt na školu Telefon: 416 749 066
Email: zs.ploskovice@iol.cz
Web: http://www.zsploskovice.cz
IČ:72745126
RED-IZO:600081702
Zřizovatel:Obec Ploskovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Ploskovice 36
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 42
Kontakt na školu: Telefon: 416 749 066
IZO:107565633
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 48
Aktuální počet dětí: 48
Kritéria příjímacího řízení:
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Školní vzdělávací program: Veverka - ŠVP PV 2015 aktualizace 2016.doc (237,6 KB)
Školní řád: Školní+řád+MŠ+Ploskovice.doc (144,4 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): pravidelné návštěvy místní i okresní knihovny , besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Domácí spolupráce: PPP Litoměřice, SPC Litoměřice, MŠ Žitenice, Obce Ploskovice, Třebušín, Chudoslavice, Býčkovice, Státní zámek Ploskovice, Ekologické středisko Sever, DDM Litoměřice, Střední škola pedagogická Litoměřice
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: děti s SVP
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, běžná komunikace při předávání dětí, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Ploskovice 36
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 42
Kontakt na školu: Telefon: 416 749 066
IZO:102317011
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 220
Aktuální počet žáků: 103
Dny otevřených dveří (termín/y): Příležitostně cca jedenkrát za školní rok
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Ploskovice.doc (67,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD Ploskovice.doc (1321,5 KB)
Školní řád: Školní řád základní školy 2017.doc (340,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Připomínky k obsahu inspekční zprávy 2017.pdf (452 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: člen Asociace školních sportovních klubů
Domácí spolupráce : PPP Litoměřice, SPC Litoměřice, Obce: Ploskovice, Třebušín, Chudoslavice, Býčkovice, Žitenice, Státní zámek Ploskovice, Ekologické středisko Sever, DDM Litoměřice, MŠ Žitenice, Město Litoměřice, OSPOD MÚ Litoměřice, Stř. ped. škola Ltm - praxe
Mezinárodní spolupráce: Vážení čtenáři, využívám tuto kolonku k informování o možnosti seznámit se s Připomínkami k ins. zprávě 2017, které bohužel ČŠI nezveřejňuje.Hledejte pod odkazem Posl. výr. zpráva. Skuteč. zpráva http://www.zsploskovice.cz/documents/Vyrocni_zprava1516.pdf
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, žáci s VPU - integrovaní i s obtížemi, nadaní žáci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce, logoped
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové, ICT, hudební, turistické, literárně-dramatické, Psaní všemi deseti prsty
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna, zámecký park, který obklopuje školu
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Dům dětí a mládeže
Adresa: Ulice: č.p. 36
Obec: Ploskovice
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 22
Kontakt na školu:
IZO:181097711
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Ploskovice 36
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 42
Kontakt na školu: Telefon: 416 749 066
IZO:116500689
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Ploskovice 36
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 42
Kontakt na školu: Telefon: 416 749 066
IZO:150005407
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 19 - 23,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne