Logo školy

Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386
Adresa školy: Ulice: Na Stínadlech 2386
Obec: Teplice
Kraj: Ústecký
PSČ: 415 01
Ředitel:Mgr. Irena Eisnerová
Kontakt na školu Telefon: 417 539 586
Email: info@zsnastinadlech.cz
Web: www.zsnastinadlech.cz
IČ:65650808
RED-IZO:600084841
Zřizovatel:Statutární město Teplice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Na Stínadlech 2386
Obec: Teplice
Kraj: Ústecký
PSČ: 415 01
Kontakt na školu: Telefon: 417 539 586
Fax: 417 539 586
IZO:102465304
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 259
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.10, 4.11. 5. - 10.1., 5.2., 6.3.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.1.2014
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 17.1.2014
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: trolejbus č. 2 a č.5
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Koncepce školy: Strategický plán rozvoje školy 2013 - 2016.docx (40,8 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP - kniha 1.doc (1097,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY.docx (32,1 KB)
Školní řád: Školní řád 2011-12.doc (284,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výročni zprava 12-13.doc (640 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování, hudební výchova, cizí jazyky, ICT, fyzika, biologie, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, Adopce na dálku, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Rodiče vítáni, Aktivní škola, EVVO - Lesní třídy, Recyklohraní
Domácí spolupráce : DDm Sluníčko Duchcov, Občanské sdružení Nová Ves, Městská policie, Policie ČR, Hasiči Proboštov
Mezinárodní spolupráce: Sasko - ZŠ v Schildow
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Specifické formy podpory žákům: Se žáky se SPUCH pracujeme podle doporučení PPP - sestavujeme IVP a IVýP, dále podpůrné programy.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, taneční, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, společenské hry, hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická)
Školní družina
Adresa: Ulice: Na Stínadlech 2386
Obec: Teplice
Kraj: Ústecký
PSČ: 415 01
Kontakt na školu: Telefon: 417 539 586
IZO:116800330
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Na Stínadlech 2386
Obec: Teplice
Kraj: Ústecký
PSČ: 415 01
Kontakt na školu: Telefon: 417 539 586
IZO:102705062
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20,- - 30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano