Logo školy

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1
Adresa školy: Ulice: Úprkova 1
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 09
Ředitel:Mgr. Petr Lehký
Kontakt na školu Telefon: 495 262 791
Email: lehky@zsuprkova.cz
Web: www.zsuprkova.cz
IČ:70886113
RED-IZO:600088901
Zřizovatel:Statutární město Hradec Králové
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Štefcova 1125
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 09
Kontakt na školu: Telefon: 495 262 791
Fax: 495 275 254
IZO:108007898
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 50
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.3.2015
Kritéria příjímacího řízení:
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobus č.9
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 500
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 23.2. 2012.doc (56,8 KB)
Školní vzdělávací program: MŠ ŠVP od 1.1. 2013.PDF (626,3 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ Holubova -2015.pdf (423,9 KB)
Hodnocení činnosti školy:
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: environment, sport
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání, lyžování
Přítomnost specialistů:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, web, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Úprkova 1
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 09
Kontakt na školu: Telefon: 495 262 791
Fax: 495 275 254
IZO:102078033
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 419
Dny otevřených dveří (termín/y): 04.12. 2013 a 14.05. 2014
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 17.1.2014
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 18.1.2014
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobus č.9, 17 a trolejbus č.7
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6,15 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7,55 hod.
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 23.2. 2012.doc (56,8 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ 2013.pdf (3956,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠD ŠVP od 1.9.2007.pdf (96,5 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ Úprkova 1.9.2013.doc (257,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva ZŠ Úprkova 2012-13.pdf (842,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, hudební výchova, ICT, fyzika, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: EKOŠKOLA
Domácí spolupráce : PF UHK, Policie ČR, Městská policie, Menza, Středisko SEVER
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, turistika
Specifické formy podpory žákům: Podpora nadaným žákům, pedagogická asistence, dyslektické asistentky, etoped
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, logoped
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvtrid.htm (237,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: hudební, technické, literárně-dramatické, ICT, jazykové, sportovní, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, rukodělné
Místo pro trávení volného času: herna, vyhrazená učebna, hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Úprkova 1
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 09
Kontakt na školu: Telefon: 495 262 791
Fax: 495 275 254
IZO:117100269
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Štefcova 1125
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 09
Kontakt na školu: Telefon: 495 262 791
Fax: 495 275 254
IZO:117100021
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20,- až 30,-Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano