Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola, Heřmánkovice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola, Heřmánkovice
Adresa školy: Ulice:
Obec: Heřmánkovice 263
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 84
Ředitel:Mgr. Jitka Lehotská
Kontakt na školu Telefon: 491 523 771
Email: skolka@hermankovice.cz
Web: http://www.hermankovice.cz
IČ:70997977
RED-IZO:600092950
Zřizovatel:Obec Heřmánkovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Heřmánkovice 263
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 84
Kontakt na školu: Telefon: 491 523 771
IZO:107583526
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 20
Aktuální počet dětí: 16
Dny otevřených dveří (termín/y): Virtuální prohlídka na web stránkách, na facebooku. Jinak kdykoliv po dohodě s rodiči.
Kritéria příjímacího řízení: Informace k zápisu do MŠ.docx (38,3 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Zvonek u venkovních dveří, dvoje dveře, jedny uzamčené.
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: -
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Koncepce školy: školka heř.docx (20,8 KB)
Školní vzdělávací program: TVP inspis.docx (526,8 KB)
ŠVP inspis.docx (1338,8 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ Heřmánkovice.docx (63,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Enviromentální výchova, tradice a zvyky, předčtenářské činnosti
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, zahradní slavnosti, výlety
Zapojení ve specifických programech: Se Sokolem do života
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce: Spolupráce s okolními MŠ i ZŠ, s přípravnou třídou na Masarykově ZŠ Broumov, s SPC, PPP apod.
Mezinárodní spolupráce: -
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání
Specifické formy podpory dětem: logopedická péče, asistent pedagoga
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Heřmánkovice 263
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 84
Kontakt na školu: Telefon: 491 523 771
IZO:102830592