Zde může být obrázek školy.

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596
Adresa školy: Ulice: Javornická 1596
Obec: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 516 01
Ředitel:Mgr. Miroslav Hofmann
Kontakt na školu Telefon: 494 531 952
Email: zs.javornicka.rk@seznam.cz
Web:
IČ:75015498
RED-IZO:600097536
Zřizovatel:Město Rychnov nad Kněžnou
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Javornická 1596
Obec: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 516 01
Kontakt na školu: Telefon: 494 531 952
IZO:102390762
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 519
Dny otevřených dveří (termín/y): průběžně
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40 družina od 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, chemie, knihovna, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, zeměpis, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), posilovna, bazén, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: jazykové, hudební, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, školní časopis/newsletter, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Javornická 1596
Obec: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 516 01
Kontakt na školu: Telefon: 494 531 952
IZO:117600393