Zde může být obrázek školy.

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596
Adresa školy: Ulice: Javornická 1596
Obec: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 516 01
Ředitel:Mgr. Miroslav Hofmann
Kontakt na školu Telefon: 494 531 952
Email: zs.javornicka.rk@seznam.cz
Web:
IČ:75015498
RED-IZO:600097536
Zřizovatel:Město Rychnov nad Kněžnou
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Javornická 1596
Obec: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 516 01
Kontakt na školu: Telefon: 494 531 952
IZO:102390762
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 519
Dny otevřených dveří (termín/y): průběžně
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40 družina od 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, knihovna, ICT, cizí jazyky, zeměpis, chemie, fyzika, výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), bazén
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, adaptační kurzy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, sportovní, hudební, ICT
Místo pro trávení volného času: herna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, DDM/středisko volného času, kultura, veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Javornická 1596
Obec: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 516 01
Kontakt na školu: Telefon: 494 531 952
IZO:117600393