Zde může být obrázek školy.

Základní škola Oldřiš, okres Svitavy

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Oldřiš, okres Svitavy
Adresa školy: Ulice: č.p. 196
Obec: Oldřiš
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 82
Ředitel:Mgr. Vlastimil Vajs
Kontakt na školu Telefon: 461 747 161
Email: oldris@zskola.com
Web: www.zsoldris.cz
IČ:70995168
RED-IZO:600100855
Zřizovatel:Obec Oldřiš
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 196
Obec: Oldřiš
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 82
Kontakt na školu: Telefon: 461 747 161
IZO:002506424
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 30
Dny otevřených dveří (termín/y): nepravidelně
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program - družina: 2. 2021-2022 Obsah vzdělávání ŠVP ŠD.docx (34,4 KB)
1. ŠVP ŠD - aktuální.doc (161,3 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 -2021.docx (234,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní, Sportuj ve škole, škola je členem Asociace školních sportovních klubů,
Domácí spolupráce : MŠ Oldřiš, Místní knihovna Oldřiš, Mozaika Polička, MAS Poličsko,
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, bruslení, cyklistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: doučování, individuální vzdělávací plány, příprava žáků k dalšímu studiu (gymnázia, výběrové třídy), Letní vzdělávací kempy, Klokánek, Matýskova matematická soutěž
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Týdenní skladba zaměstnání 2020-2021.docx (20,8 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin: Rozvrhy 2021-2022 web.doc (76,3 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Počítače jsou ve všech třídách i ve školní družině. Přístup k internetu je proto možný v každé vyučovací hodině.
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, sportovní, jazykové, hudební, turistické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, čtenářský a hrací koutek, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí, mateřská škola, vlaková zastávka, klubovna Mysliveckého svazu, hasičská zbrojnice, dětské hřiště, víceúčelový sportovní areál
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 196
Obec: Oldřiš
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 82
Kontakt na školu: Telefon: 461 747 161
IZO:117800821