Zde může být obrázek školy.

Základní škola Jablonné nad Orlicí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Jablonné nad Orlicí
Adresa školy: Ulice: Jamenská 555
Obec: Jablonné nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 64
Ředitel:Mgr. Luděk Schnaubert
Kontakt na školu Telefon: 461 100 016
Email: skola@zs.jablonneno.cz
Web: zs.jablonneno.cz
IČ:00856673
RED-IZO:600104206
Zřizovatel:Město Jablonné nad Orlicí
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Jamenská 555
Obec: Jablonné nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 64
Kontakt na školu: Telefon: 465 642 208
Fax: není
IZO:000856673
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Aktuální počet žáků: 394
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Mezinárodní spolupráce: Partnerská škola OS Hinwil (Švýcarsko)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, technické, ICT, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Jamenská 555
Obec: Jablonné nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 64
Kontakt na školu: Telefon: 465 642 208
Fax: není
IZO:118000136