Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Střelice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Střelice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 2
Obec: Střelice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 47
Ředitel:Mgr. Helena Fialová
Kontakt na školu Telefon: 547 239 210
Email: zss@volny.cz
Web:
IČ:71011528
RED-IZO:600110508
Zřizovatel:Obec Střelice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školní 814
Obec: Střelice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 47
Kontakt na školu: Telefon: 547 239 210
Fax: 547 239 210
IZO:107603900
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 102
Aktuální počet dětí: 102
Kritéria příjímacího řízení:
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6:15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 500
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit:
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní asistent
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 2
Obec: Střelice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 47
Kontakt na školu: Telefon: 547 239 210
Fax: 547 239 210
IZO:102191212
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 396
Dny otevřených dveří (termín/y): Po dohodě s rodiči na třídních schůzkách
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Otevírání dveří hlavního vchodu do budovy po zazvonění na uklízečku nebo vychovatelky ve ŠD.
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Linka integrované dopravy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: Od 6.30 hodin pro školní družinu, od 7.45 pro ostatní žáky
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: SWOD analýza 2018.docx (15,1 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZV ZŠ A MŠ STŘELICE NEJAKTUÁLNĚJŠÍ.pdf (2425,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: švp_pro_školní_družinu_(1).pdf (241,6 KB)
Roční_plán_práce_školní_družiny_2018-19.docx (22,3 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ_ŘÁD.pdf (712,4 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 1718.pdf (1128 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, praktické vyučování, hudební výchova, fyzika, chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety
Zapojení ve specifických programech: Les ve škole, Hodina pohybu navíc
Domácí spolupráce : SRPZŠ, Sbor dobrovolných hasičů, ZUŠ, veřejnost, SOU a SOŠ stavební Bosonohy
Mezinárodní spolupráce: V rámci obce s dětmi z Nozay ve Francii a z Assaga v Itálii, již se nejedná o projekt EU, protože náklady hradí obce.
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Plány pedagogické podpory, Individuální vzdělávací plány, intervence, hodiny speciálně pedagogické péče, logopedický kroužek, dyslektický kroužek
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, logoped, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Provoz školní družiny probíhá v.docx (12,9 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: ROZVRH HODIN.docx (13,2 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Ve všech učebnách jsou interaktivní tabule s připojením na internet, wifi pro učitele, wifi pro žáky.
Zájmové činnosti: rukodělné, sportovní, taneční, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 2
Obec: Střelice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 47
Kontakt na školu: Telefon: 547 239 210
Fax: 547 239 210
IZO:118300237
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 2
Obec: Střelice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 47
Kontakt na školu: Telefon: 547 239 210
Fax: 547 239 210
IZO:103079947
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Školní 814
Obec: Střelice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 47
Kontakt na školu: Telefon: 547 239 578
Fax: 547 239 210
IZO:103091696