Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov
Adresa školy: Ulice: Palackého 24
Obec: Holasice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 61
Ředitel:Mgr. Pavlína Zámečníková
Kontakt na školu Telefon: 547 229 262
Email: zsholasice@seznam.cz
Web: http://www.zsholasice.cz
IČ:75022630
RED-IZO:600110575
Zřizovatel:Obec Holasice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Holasice, J. Fučíka 149
Obec: Rajhrad
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 61
Kontakt na školu: Telefon: 547 229 330
IZO:107603730
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 49
Dny otevřených dveří (termín/y): Oficiálně nemáme
Kritéria příjímacího řízení: Informace k zápisu.docx (22,9 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 800
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Koncepce školy: Koncepce školy.pdf (639,9 KB)
Školní vzdělávací program: Dodatek ŠVP MŠ od 1.9.2020 -fin (1).doc (35,3 KB)
ŠVP MŠ Holasice .pdf (3202,2 KB)
Školní řád: ŠŘ MŠ platný od 1.9.2020 (1).pdf (908,9 KB)
Hodnocení činnosti školy: zprava o cinnosti – kopírovat.pdf (3987,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: položit základy celoživotního učení a vzdělávání dětem na základě jejich možností, zájmů, potřeb a talentu
Provoz MŠ: polodenní, celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: ne
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce: IZS
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: děti se speciálně vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Holasice, Palackého 24
Obec: Rajhrad
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 61
Kontakt na školu: Telefon: 547 229 262
IZO:102179280
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 81
Aktuální počet žáků: 81
Dny otevřených dveří (termín/y): 24.3.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Linka integrované dopravy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce školy.pdf (639,9 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP .pdf (1657,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: NOVÝ ŠVP ŠD 2020 (1).pdf (613,6 KB)
Školní řád: ŠŘ ZŠ.pdf (1064,4 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019-2020.pdf (1087,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: ne
Domácí spolupráce : IZS
Mezinárodní spolupráce: nemáme
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: Ano
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Tabulka - rozvrh ŠD.pdf (340,1 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrhy (2).docx (2311,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, společenské hry, rukodělné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Holasice, Palackého 24
Obec: Rajhrad
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 61
Kontakt na školu: Telefon: 547 229 262
IZO:118300334
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Holasice, Palackého 24
Obec: Rajhrad
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 61
Kontakt na školu: Telefon: 547 229 262
IZO:150034521