Zde může být obrázek školy.

Základní škola Břeclav, Na Valtické 31A, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Břeclav, Na Valtické 31A, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Na Valtické 31 A
Obec: Břeclav
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 41
Ředitel:Mgr. Michal Škamrada
Kontakt na školu Telefon: 519 334 211
Email: sekretarka@zsvalticka.cz
Web: http://www.zsvalticka.cz
IČ:63434474
RED-IZO:600112284
Zřizovatel:Město Břeclav
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Na Valtické 31 A
Obec: Břeclav
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 41
Kontakt na školu: Telefon: 519 334 211
IZO:102255130
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 328
Dny otevřených dveří (termín/y): 23.3.2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 7, 6, 2, 8, 9
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30 ranní družina, 7:40 škola
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 1000
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy ve školním roce 2022 final.docx (67,4 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP k 1. 9. 2022.zip (4999,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Vzdělávací cíle v ŠD.zip (78,6 KB)
Společensko-vědní činnost.doc (70,1 KB)
Přírodovědná činnost.doc (65 KB)
Pracovně-technická činnost.doc (68,6 KB)
Esteticko-výchovná činnost.doc (70,1 KB)
ŠVP ŠD 1.9.2022.docx (31,7 KB)
Školní řád: Školní řád k 1. 9. 2022.doc (264,7 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA.pdf (18024,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, exkurze, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : ostatní ZŠ v BřeclaVi, SPŠ Břeclav, OSPOD, PPP, PO ČR
Mezinárodní spolupráce: ZŠ Poysdorf, ZŠ Zwentendorf, ZŠ Vráble
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), 72 hodin (ČRDM), Můžeš to změnit! (Mezigenerace, Eutis)
Specifické formy podpory žákům: pedagogická intervence, doučování, asistent
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Rozvrh školní družiny.pdf (109,9 KB)
Rozvrh školní družiny.pdf (109,9 KB)
Rozvrhové skupiny 2022-2023.xls (90,1 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrhy tříd, učitelů a učeben.pdf (1264,2 KB)
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, e-nástěnka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:40
ŠVP: ŠVP PT.zip (624,5 KB)
1 - Identifikační údaje.doc (38,4 KB)
Školní družina
Adresa: Ulice: Na Valtické 31A
Obec: Břeclav
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 41
Kontakt na školu: Telefon: 519 334 211
IZO:118400100
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Na Valtické 31A
Obec: Břeclav
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 41
Kontakt na školu: Telefon: 519 334 211
IZO:103179062
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23-29 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne