Zde může být obrázek školy.

Základní škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Velký Ořechov 124
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 07
Ředitel:Mgr. Jitka Lišková
Kontakt na školu Telefon: 577 996 018
Email: info@zsvelkyorechov.cz
Web: www.zsvelkyorechov.webnode.cz
IČ:75020181
RED-IZO:600114066
Zřizovatel:Obec Velký Ořechov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Velký Ořechov 124
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 07
Kontakt na školu: Telefon: 577 996 018
Fax: 577 996 034
IZO:102319081
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 151
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.3.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 7.25
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, fyzika, chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety
Zapojení ve specifických programech: M.R.K.E.V, AŠSK, Les ve škole
Domácí spolupráce : Spolupráce se středními školami v Uherském Brodě, Zlíně, Luhačovicích, Policií Zlín, HZS Zlín, Sbor dobrovolných hasičů Velký Ořechov. Spolupráce s organizacemi a institucemi v rámci vzdělávání, výchovy a prevence.
Mezinárodní spolupráce: V rámci realizace projektu Erasmus+ škola spolupracuje s partnerskými školami v Německu, Švédsku, Itálii a Slovensku.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Podpora nadaných a talentovaných žáků - příprava a účast žáků na soutěžích, olympiádách, rozvoj talentu v rámci výuky výtvarného a hudebního oboru ZUŠ Morava na naší škole. Žáci se SVP - individuální přístup ve výuce, možnost doučování, poskytování podpůr
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: rukodělné, jazykové, taneční, sportovní, přírodovědné, zdravotnické, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, tělocvična
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: webové stránky dny otevřených dveří , e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Velký Ořechov 49
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 07
Kontakt na školu: Telefon: 577 996 018
IZO:118500384