Zde může být obrázek školy.

1. základní škola Napajedla, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:1. základní škola Napajedla, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 268
Obec: Napajedla
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 61
Ředitel:Mgr. Dana Pospíšilová
Kontakt na školu Telefon: 577 944 182
Email: info@1zsnapajedla.cz
Web: www.1zsnapajedla.cz
IČ:70917043
RED-IZO:600114198
Zřizovatel:Město Napajedla
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 268
Obec: Napajedla
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 61
Kontakt na školu: Telefon: 577 944 182
IZO:102319235
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 300
Dny otevřených dveří (termín/y): duben
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 - 8,05
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Propagace školy.docx (423,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP 4. verze od 1. 9. 2020.pdf (2115,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP školní družina.docx (37 KB)
Školní řád: Školní řád 2016-17.doc (401,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020.docx (521,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, jazykové, přírodovědné, matematické
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, hudební výchova, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, výtvarná výchova, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, Jazykový pobyt Anglie, zahraniční dějepisné exkurze, mentoring,motivační pobyt žáků 9.ročníku,víkendovky, lyžařský výcvikový kurz,Týden bezpečnosti,Den Země, Ples - polonéza žáků 9.ročníku, tématické/projektové dny, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Rodiče vítáni, eTwinning
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, francouzský, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: čtenářská dílna, globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Doučování, kluby logiky, badatelský klub, čtenářské dílny
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, logoped, školní metodik prevence, školní psycholog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: 05_Skolni druzina 2018.docx (530,8 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: ve všech učebnách 1. i 2.stupně
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 268
Obec: Napajedla
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 61
Kontakt na školu: Telefon: 577 944 182
IZO:118500619