Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Kašava 193
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 19
Ředitel:Mgr. Zdeněk Vlk
Kontakt na školu Telefon: 577 467 268
Mobil: 731 440 493
Email: reditel@zsamskasava.cz
Web: skola.kasava.cz
IČ:71003746
RED-IZO:600114287
Zřizovatel:Obec Kašava
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Kašava 193
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 19
Kontakt na školu: Telefon: 577 467 268
IZO:107605759
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 60
Aktuální počet dětí: 42
Dny otevřených dveří (termín/y): leden 2016, celý školní rok dle domluvy
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6:30 - 16:00
Školní vzdělávací program: ŠVP - mateřská škola Kašava.pdf (816 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ Kašava.pdf (637,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Život na vesnici
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, spolupráce se základní školou
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování, solná jeskyně
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, rodičovská kavárnička (neformální setkání s rodiči)
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Kašava 193
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 19
Kontakt na školu: Telefon: 577 467 268
IZO:102319430
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 178
Aktuální počet žáků: 146
Dny otevřených dveří (termín/y): leden 2015, dle domluvy kdykoli
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 11.2.2016
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 11.2.2016
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:40
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, plavecká výuka lyžařský kurz
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Rodiče vítáni, Zdravá školní jídelna, Ovoce do škol, Mléko do škol
Mezinárodní spolupráce: Základní škola s Mateřskou školou Cerová (SK)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, turistické, rukodělné, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, Rodičovská kavárnička
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Kašava 193
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 19
Kontakt na školu: Telefon: 577 467 268
IZO:118500741
Školní klub
Adresa: Ulice: č.p. 193
Obec: Kašava
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 19
Kontakt na školu:
IZO:181074613
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Kašava 193
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 19
Kontakt na školu: Telefon: 577 467 268
IZO:103107355